15 januari 2024

CDA: geen windturbines

CDA de Bilt is blij met de uitkomst van de provincie waar eventueel kansrijke plekken zijn voor windturbines. In De Bilt blijken deze er nauwelijks te zijn of het moet op 2 mini locaties langs de A28 bij het UMC zijn. Gedeputeerde van Essen heeft echter aangegeven dat de 27 genoemde plekken niet allemaal nodig zijn en dat uit de reactie van 7000 utrechtse burgers en het burgerforum vooral komt dat men de komst van windturbines liever op een aantal grote clusterplekken ziet. Als je dat in ogenschouw neemt dan gelooft het CDA De Bilt-Maartensdijk dat onze gemeente De Bilt zonder windturbines zal blijven en laten we eerlijk zijn daar zou in onze gemeente ook niet echt plaats voor zijn, zonder dat er hinder aan natuur zou ontstaan of overlast voor de woonomgeving!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.