23 januari 2024

CDA pleit voor ‘Spoorzonecompromis’

Na de Raadsvergadering(en) van januari blijkt een compromis rond de Spoorzone wat het CDA betreft binnen handbereik. “Indien we als uitgangspunt een woningaantal tussen de 650 en 750 woningen kiezen, kan aan vrijwel ieders eisen tegemoet worden gekomen”, aldus Peter Flierman, woordvoerder Spoorzone namens het CDA. Alle fracties erkennen dat sprake is van woningnood, en dat onze gemeente achterloopt met haar bouwopgave. “Uit onderzoek blijkt dat onze gemeente tot 2030 ongeveer 1130 nieuwe woningen nodig heeft. Met alle plannen die nu bekend zijn, kunnen we minstens 1800 woningen* realiseren, waarvan 650-750 in de Spoorzone. Daarmee halen we de doelstelling gelukkig dus ruim. Liefst blijven wij dan ook aan de onderkant van de bandbreedte”, aldus de CDA fractie. 

Het CDA hecht net als vele andere partijen aan voldoende betaalbare woningen: in ieder geval 30% sociale huur en 20% middenhuur. "Om de business case voor Gemeente en projectontwikkelaars te laten sluiten, moeten we voor de andere 50% van de woningen zorgvuldig kijken wat de juiste balans is tussen goedkope en duurdere koopwoningen”, aldus Flierman. Tot slot bepaalt ook het aantal parkeerplaatsen een groot deel van de kosten; volgens vele fracties zou een passende parkeernorm ergens tussen de 0,8 en 1 zitten.

Over voorstellen om meer dan 750 woningen te bouwen is de CDA fractie helder. “Iedereen met gezond verstand zou daar op tegen moeten zijn. Omwonenden en ondernemers zijn heel duidelijk geweest. Voorstellen om nog méér dan 750 woningen te bouwen vormen een groot risico voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid, en bovendien zijn ze niet nodig om aan onze woonbehoefte te voldoen. Ik kan mij niet voorstellen dat politieke partijen de stem van de burger zo terzijde zouden schuiven terwijl daar geen enkele reden toe is. Je mag echt verwachten dat verstandige partijen zich kunnen vinden in een bandbreedte van 650 tot 750 woningen.”

*Oa op de Schapenweide, Hessingterrein, Maartensdijk, de Kwinkelier, Nobelkwartier, de Leyensetuin en een aantal kleinere projectontwikkelingen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.