14 december 2023

Hessingterrein

Zoals u allen heeft kunnen lezen heeft de Raad van State de gemeente De Bilt veroordeeld voor de wijze waarop de gemeente is omgesprongen met het bestemmingsplan voor het zogeheten Hessingterrein. Uit het vonnis blijkt dat de gemeente ten onrechte de belangen van Verwelius niet heeft meegenomen in de besluitvorming om de plannen te schrappen. Verwelius had daar recht op omdat er een grondexploitatieovereenkomst was overeengekomen. De gemeenteraad heeft aangevoerd dat de ecologische en natuuronderbouwing onvoldoende was, maar de RvS stelt dat van de politiek verwacht mag worden dat de gemeente zou onderzoeken of aanpassingen in het plan een oplossing zouden bieden, want er waren door Verwelius ook plannen hiervoor aangedragen.

Even terug naar 2018; de toenmalige raad heeft toen met een meerderheid van 15/12 de ruimtelijke randvoorwaarden vastgesteld voor het bouwplan Utrechtseweg.  In januari 2022, dat is in dezelfde raadsperiode, met dezelfde raadsleden, heeft men het plan van de projectontwikkelaar afgekeurd dat voor 100% voldeed aan de bij meerderheid goedgekeurde randvoorwaarden van 2018, dus in dezelfde raadsperiode met dezelfde raad!

Partijen en raadsleden, ook ons toenmalige raadslid Margriet van de Vooren, die eerder in 2018 voor de ruimtelijke randvoorwaarden hadden gestemd, hebben in januari 2022 volgens de uitspraak van RvS onvoldoende gemotiveerd of beargumenteerd waarom men op dat moment tegen was.

Vooralsnog heeft dit enkel verliezers gegeven, te weten:

  1. De gemeente die opnieuw haar huiswerk moet doen, wat tijd en geld kost
  2. De gezinnen die uitkeken naar 130 nieuwe woningen, waarvan 20 midden huurwoningen (voor onderwijzers, verpleegkundigen, politieagenten etcetera)
  3. Verwelius die na jarenlang overleg met de gemeente en het bijschaven van de plannen nog steeds niet verder kan
  4. Last but not least, de belangrijke natuur, die ook in de plannen van Verwelius goed uitgewerkt was en conform de gestelde kader in 2018, denk aan de faunapassage, de Biltse Grift, het reinigen van het terrein en het schoonmaken van het oppervlaktewater inclusief een goed beheer.

Vorig jaar december is er een informatieavond geweest waar wethouder ’t Hart een nieuw gewijzigd plan presenteerde. Er was goed overlegd met Verwelius en er zat zogezegd weer muziek in. Het was niet het plan van januari 2022, waarmee het CDA het meest gelukkig zou zijn, maar men was eruit! Maar liefst 142 woningen en appartementen, weliswaar met maar 14 midden huurwoningen i.p.v. de 20 in het plan van januari 2022, maar toch, men kon verder. In het mededelingenblad van 2 december 2022 werd notabene genoemd dat er een voorstel naar de raad zou komen in het tweede kwartaal van 2023. Inmiddels zitten we in het 4e kwartaal en is er nog niks.

Het CDA vind dit vooral ernstig omdat als de planning van het 2e kwartaal gehaald zou zijn en er een positief raadsbesluit zou liggen over het nieuwe plan van december 2022 waarbij door Verwelius alle beroepsprocedures jegens de gemeente gestaakt zouden worden tegen een finale kwijting over en weer, dus geen te verwachten claims! Het College heeft hier echt een kans gemist.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.