15 november 2023

Woningsplitsing

“Ere wie ere toekomt, fijn dat het CDA De Bilt het initiatief nam voor de motie woningsplitsing” - Donja Hoevers (D66)

Inderdaad, na jaren van actief verzoeken is het splitsen van woningen in de gemeente De Bilt een feit. Het nieuwe beleid gaf echter enkel mogelijkheden tot het splitsen van woningen in het stedelijk gebied. Door een unaniem aangenomen motie van het CDA tijdens de raadsvergadering van 2 november jongstleden wordt in deze ook een welwillende houding tot het splitsen van woningen aangenomen voor het buitengebied, waaronder boerenbedrijven.

Zie ook het artikel in het AD over dit onderwerp

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.