22 november 2019

Afschaffen wijkraden zonder goed alternatief is vragen om problemen

De CDA-fractie heeft tegen het voorstel gestemd om de wijkraden af te schaffen. Afgelopen anderhalf jaar is veel gesproken over dit plan van de coalitie. De CDA-fractie zag kansen voor vernieuwing van de participatie door bewoners, maar niet op de manier van het college. Sinds midden 2018 werden wijkraadsleden in onzekerheid gelaten, terwijl de voorstellen uitgesteld werden.

In plaats van de wijkraad komen er zogenaamde wijkplatforms, maar de positie als adviseur van de gemeente en de budgetten om onderzoek te doen verdwijnen. De vernieuwing gaat bovendien gepaard met een forse korting op het initiatievenfonds, waaruit nu bijvoorbeeld buurtactiviteiten en kleine ingrepen in de openbare ruimte worden betaald.

Het CDA vindt dat juist bij participatie de gemeente moet aansluiten bij de menselijke maat, bij buurten waar mensen zelf actief zijn. Een voorstel van het CDA om duidelijk vast te leggen dat bestaande buurt- en wijkverenigingen ook aanspraak konden maken op de status als erkend ‘wijkplatform’ werd door de coalitiepartijen weggestemd.

CDA-raadslid Jantine Zwinkels is teleurgesteld over de besluitvorming:

“We gooien nu het kind met het badwater weg. Veel actieve leden van wijkraden zijn door het optreden van het college weggelopen. Wat we er voor terugkrijgen is niet duidelijk. Het is bovendien een verkapte bezuiniging op de inspraak van inwoners. Voorstellen voor verbetering wees het college helaas af. Alles bij elkaar reden voor ons om hier niet mee in te stemmen.”

UindeWijk Overvecht was eerder bij de commissievergadering aanwezig om verslag te doen van het debat en vroeg ook Jantine om een reactie:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.