20 februari 2020

Besluitvorming songfestival niet voor herhaling vatbaar

Vandaag vond tijdens de gemeenteraadsvergadering een debat plaats over het bid dat is uitgebracht om het Eurovisie songfestival naar Utrecht te halen. Samen met de PvdA en een aantal andere partijen hebben we een motie ingediend die is aangenomen, met het verzoek aan het college om de raad te informeren over zo’n groot internationaal evenement, voorafgaand aan het kandideren of aanmelden hiervoor. Lees hieronder de inbreng van Sander in het debat!

Voorzitter!

Duncan Laurence won vorig jaar het Eurovisie Songfestival. De volgende dag riep de burgermeester op tv dat we in Utrecht graag de organisatie voor 2020 willen doen. Binnen 2 maanden lag er in samenwerking met de Jaarbeurs een bidbook, inclusief garantstelling, om dat te regelen.Ik zou willen dat het college eenzelfde tempo zou kunnen inzetten als het gaat om de wachtlijsten voor huishoudelijke hulp, voor het aan de slag gaan met Utrecht 900 jaar, voor het uitvoeren van de plannen voor de Kanaalstraat en de Amsterdamsestraatweg, voor fietsparkeren in de binnenstad. Ik zou willen dat het college binnen 2 maanden een werkbare oplossing had gezocht voor de Buurtmobiel in plaats van ze maandenlang aan een lijntje te houden.De grote vraag blijft: waarom dit besluit en waarom op deze manier? Dat het meer geld en inzet gaat kosten was en is voor iedereen duidelijk, behalve voor het college.

Een groot deel van deze gemeenteraad trok al eerder de conclusie dat het, in het jaar waarin de Vuelta naar Utrecht komt en we de viering van Utrecht 900 jaar voorbereiden, waarschijnlijk niet handig is om nog een groot evenement binnen te halen. Zeker niet zonder raadsbesluit. Het college concludeert dat “het verstandig was geweest om uw raad toch te informeren”. Dat is niet voor het eerst de afgelopen jaren dat we die toverformule van het college horen. 

Wat gaat het college doen om te zorgen dat dit soort inzicht vooraan niet meer achteraf, maar vooraf ontstaat?

Voorzitter, nog een vraag aan het college, gezien de antwoorden van het college tijdens het vragenuur van 23 mei, is het college het dan met de CDA-fractie eens dat de raad erop mocht rekenen voorafgaand aan een eventuele inschrijving geïnformeerd te worden? Zo nee, waarom niet? Het college heeft met de Jaarbeurs samen een plannetje bekokstooft, de raad daarbuiten gehouden ondanks de inhoudelijke discussie over de wenselijkheid van zo’n evenement. Het college trok daarmee een andere conclusie dan de colleges van andere gemeenten, die zich terugtrokken of een raadsbesluit vroegen. Het college liet zich als een loopjongen door de jaarbeurs inzetten om de plannen in te dienen. Het college vergat om de andere partners in de stad, de zorgen die er waren en die ook een groot deel van de raad had mee te nemen. Dat klinkt niet als een college dat samen wil werken met de stad aan een gezamenlijke agenda, dat klinkt als met alle winden meewaaien.

En daarom is het verstandig een anker te plaatsen, om duidelijke voorwaarden te stellen bij de kandidatuur voor grote evenementen. Collega Van der Zweth zal daar zodadelijk een uitstekende motie over indienen. Voor de rest is mijn voorlopige conclusie dat het college ondoordacht, overhaast en onzorgvuldig heeft gehandeld. En dat is afkeurenswaardig. We mogen blij zijn dat het festival niet aan Utrecht is toegewezen en de publieke omroep geen gebruik maakt van de dure beloftes die het college heeft gedaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.