17 juni 2022

CDA zeer kritisch op parkeervisie van college

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag was het CDA Utrecht kritisch op het voorstel van het college van B&W over de parkeervisie van Utrecht. De zones voor betaald parkeren worden uitgebreid en de parkeertarieven gaan omhoog. Daarnaast gaat het voorstel om parkeerkosten voor scholen te verlichten de CDA-fractie niet ver genoeg.

Amendement gratis parkeren voor leraren

De afgelopen jaren heeft Bert van Steeg zich namens het CDA Utrecht hard gemaakt voor het invoeren van gratis parkeren voor leraren van buiten Utrecht. Het nieuwe college erkent nu eindelijk dat parkeerkosten voor scholen een probleem zijn en wil scholen beperkt tegemoetkomen.  Dat vindt de CDA-fractie een stap in de goede richting, maar het gaat niet ver genoeg. Geld dat vanuit het onderwijs komt, wordt op die manier namelijk doorgespeeld naar de gemeentelijke kas. Dat is onwenselijk.

Utrecht heeft een groot lerarentekort en dat moet zo snel mogelijk opgelost worden. Parkeerkosten zorgen ervoor dat leraren van buiten Utrecht niet hier komen werken. Verschillende scholen hebben aangegeven dat (gratis) parkeervergunningen voor leraren al een duwtje in de goede richting is. Om die reden heeft Bert afgelopen donderdag een amendement ingediend over de mogelijkheden om parkeervergunningen gratis te maken voor leraren die niet in Utrecht wonen. Het is wenselijk om gratis parkeren voor leraren op termijn mogelijk te kunnen maken, dus dit voorstel is een stap in de goede richting. Helaas hebben de collegepartijen dit amendement verworpen. Dit betekent dat scholen maar beperkt tegemoet worden gekomen.

Bert van Steeg: “Het collegevoorstel is een stap in de goede richting, maar gaat niet ver genoeg”

Motie fietsparkeerplaatsen

Het college wil daarnaast het aantal fietsparkeerplaatsen in de stad uitbreiden. Dat klinkt als een ambitieus voorstel. Het CDA Utrecht vindt dit plan echter niet concreet genoeg. Bert heeft daarom een motie ingediend met het voorstel om beter aan te sluiten bij de vraag naar parkeervoorzieningen vanuit de wijken, wat alleen kan worden gerealiseerd als er een goed beeld is van de behoeftes onder de inwoners. Dat overzicht ontbreekt op dit moment. Wat het CDA betreft moet een duidelijk beeld geschetst worden van het minimumaantal fietsparkeerplaatsen in de wijken dat nodig is om fietsen veilig te kunnen stallen in de openbare ruimte.

Bert roept met de motie op om een analyse te maken van de tekorten aan fietsparkeerplaatsen, zodat aangesloten kan worden bij de behoefte van de inwoners enerzijds en de praktische mogelijkheden in de openbare ruimte anderzijds. Daarnaast is het heel belangrijk dat de inwoners betrokken worden bij de uitbreiding van fietsparkeerplaatsen in de vorm van duidelijke informatieverstrekking. Dit voorstel werd overgenomen en zal worden uitgevoerd.

De CDA-fractie stemde uiteindelijk tegen de nieuwe parkeervisie. Zij vindt dat de gemeente te veel stuurt op het verminderen van parkeerplaatsen in de stad, terwijl onduidelijk is op welke manier inwoners en bezoekers van Utrecht in de toekomst op hun plek van bestemming kunnen komen.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.