08 juli 2021

CDA Utrecht: ''Maak keuzes en investeer in de samenleving''

Afgelopen donderdag heeft de Utrechtse gemeenteraad ingestemd met de Voorjaarsnota van 2021. Het CDA is niet tevreden met de koers van het college: de lasten van de inwoners worden sterk verhoogd, terwijl de gemeente niet snijdt in de eigen plannen. 

CDA Utrecht maakt andere keuzes dan het college (GroenLinks, D66, ChristenUnie). Er moet geïnvesteerd worden in de samenleving, nu de coronacrisis zorgt voor veel eenzaamheid onder Utrechters, voor onderwijsachterstanden bij kinderen en problemen voor ondernemers. Het college doet te weinig om deze problematiek tegen te gaan. Het CDA heeft tijdens de gemeenteraadsbehandeling van de Voorjaarsnota daarom verschillende moties en amendementen ingediend om juist dat te veranderen. 

Financiën niet op orde 

Het CDA riep het college op om de gemeentelijke financiën beter op orde te brengen. Uit de Voorjaarsnota blijkt namelijk een structureel tekort van 20,6 miljoen euro. Om dit gat te kunnen dichten, kiest het college ervoor om de vaste lasten voor inwoners flink te verhogen: de OZB stijgt met maar liefst 15,4%. Tegelijkertijd bezuinigt het college niet op eigen plannen die op dit moment niet hoogstnoodzakelijk zijn, zoals plannen rondom de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU).  

Bert van Steeg (CDA): “Het college investeert onvoldoende in de samenleving, snijdt niet in eigen vlees, maar vraagt wel een forse bijdrage van de inwoners van de stad. Dat is een slecht verhaal richting de Utrechters.”  

Investeren in de samenleving 

Het CDA hield een succesvol pleidooi voor meer Buurthuizen van de Toekomst in de Utrechtse wijken. Door dit voorstel zal meer ruimte voor maatschappelijke initiatieven en verenigingen in de Utrechtse wijken worden gerealiseerd. Het CDA stelde daarnaast voor om Utrecht aantrekkelijker te maken voor onderwijspersoneel, door parkeerkosten te verlagen. Utrecht heeft namelijk een groot lerarentekort en bovendien zijn door de coronacrisis grote onderwijsachterstanden ontstaan. Dit voorstel werd, ondanks steun van verschillende partijen, niet aangenomen.  

Het CDA pleitte er ook voor dat het college de plannen op het gebied van milieu en duurzaamheid concreter en efficiënter moet gaan maken. Een motie ingediend om met een nieuwe doelstelling voor het aantal zonnepanelen op daken te komen, werd aangenomen.  

Jantine Zwinkels (CDA): "De gemeente moet extra aandacht besteden aan de kwaliteit van Utrechtse wijken, of het nu gaat om investeren in onze winkelgebieden of het tegengaan van zwerfafval. Dit mag niet opgeofferd worden voor dure plannenmakerij van dit college." 

Veiligheid en vertrouwen 

Cybercriminaliteit en ondermijning zijn steeds groter wordende problemen. Om deze criminaliteit tegen te gaan, is het vertrouwen tussen inwoners en de overheid van steeds groter belang. Inwoners moeten gemakkelijk melding kunnen doen van verdachte omstandigheden. Deze meldingen moeten serieus genomen worden door de overheid. Een motie van het CDA om verantwoord burgerschap een meer centrale plek te geven in nieuwe plannen op gebied van veiligheid werd aangenomen. 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.