20 mei 2021

‘Het college stelt keuzes uit ten koste van de samenleving’

Afgelopen donderdag presenteerde het college (GroenLinks, D66, ChristenUnie) de Voorjaarsnota van 2021, waarin een tussentijds beeld wordt gegeven over het huidige begrotingsjaar en voorstellen worden aangedragen voor andere uitgaven en inkomsten. Het CDA Utrecht is verbaasd over de plannen: het college schuift moeilijke keuzes voor zich uit, terwijl in deze coronacrisis het beperkte budget juist nodig is om te investeren in de samenleving.

Tekorten

Het college geeft aan dat Utrecht als gevolg van de coronacrisis voor de grootste financiële opgave staat sinds de kredietcrisis van 2008. Kortgezegd leidt dat in deze begroting tot een structureel tekort van 20,6 miljoen euro. Dit vraagt om heldere keuzes. Deze keuzes maakt het college niet, maar schuift ze door naar een nieuw college in 2022. CDA Utrecht wil dat het college juist nu gaat investeren in de samenleving. Om daar financiële ruimte voor te maken, moeten plannen die niet hoogstnoodzakelijk zijn, uitgesteld worden. Hierbij kan gedacht worden aan het vooruitschuiven van bouw- en mobiliteitsplannen die ook kunnen wachten. De fractie van het CDA gaat bij de debatten over de begroting concrete voorstellen doen om dit te kunnen bereiken.

Bert van Steeg (CDA): ‘Moeilijke keuzes worden uitgesteld, maar de lasten worden wel fors verhoogd. Onverantwoord in financieel zeer onzekere tijden.’

Hogere lasten voor inwoners

Het college heeft het opvallende besluit genomen om de Onroerend Zaak Belasting (OZB) extra te verhogen met 15,4%. Het CDA Utrecht vindt dit een buitenproportionele verhoging. Het college geeft aan dat Utrecht een leefbare stad moet zijn voor iedereen, maar laat tegelijkertijd de Utrechtse huis- en pandeigenaren diep in de portemonnee kijken. De lasten voor de inwoners worden verhoogd, en daarnaast raakt dit ook de ondernemers die het al zwaar hebben als gevolg van de coronacrisis. Het CDA vindt dit geen goede manier om met het begrotingstekort om te gaan: het college moet eerst zelf de basis op orde brengen door betere keuzes te maken en niet direct de rekening bij de Utrechter zelf te leggen.

Jantine Zwinkels (CDA): ‘Op deze manier wordt het leven in Utrecht steeds duurder gemaakt. De uitdaging voor nu is om die trend te gaan keren.‘

Investeren in de samenleving

Het CDA ziet ook enkele positieve aspecten in de begroting. Zo kiest het college ervoor om te investeren in de ondersteuning van (kwetsbare) jongeren bij het vinden van stages en leerwerkplekken. Ook zijn we blij dat er meer geld beschikbaar komt om de veiligheid op straat te verbeteren en dat het college investeert in een betere aanpak om leegstand van winkelpanden tegen te gaan. Deze investeringen in het ondersteunen van de samenleving zijn echter niet genoeg. Het CDA wil dat de gemeente meer van zulke keuzes maakt in plaats van niet-noodzakelijke lange termijnplannen. De komende weken zal gedebatteerd worden over deze begroting en zal het CDA komen met concrete voorstellen om beter te investeren in de samenleving.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.