16 februari 2022

CDA Utrecht: ‘Eerlijke kansen op de arbeidsmarkt met open hiring’

Start Foundation zet zich in voor open hiring. Naar aanleiding van een gesprek met deze maatschappelijke organisatie heeft Jantine Zwinkels namens het CDA Utrecht schriftelijke vragen ingediend waarin een stappenplan is aangedragen om open hiring in Utrecht te stimuleren en faciliteren.

Wat is open hiring?

In Utrecht is sprake van grote personeelstekorten, maar tegelijkertijd slaagt een grote groep mensen er nog niet in om een baan te vinden. Die groep van werkzoekenden is erg divers. Sommige mensen hebben geen baan omdat ze simpelweg pech hebben in de sollicitatieprocedures of omdat ze ervaren dat ze, bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd, op afstand staan van de arbeidsmarkt. Bepaalde groepen hebben daarnaast te maken met discriminatie tijdens sollicitaties. Deze problemen moeten aangepakt worden.

Met open hiring kan hiervoor een oplossing gevonden worden. Open hiring houdt simpelweg in dat mensen die willen werken, aan de slag gaan bij een werkgever zonder sollicitatiegesprek of cv. Iedereen is dus welkom, ongeacht profiel, opleiding of ervaring. Wat het CDA Utrecht betreft heeft de gemeente de taak om dit actief te faciliteren en aan te moedigen. Ze moet zelf het goede voorbeeld geven door op bepaalde functies laagdrempelig sollicitanten aan te nemen, om na een half jaar te bezien of het dienstverband een succes is. Het is goed om te zien dat in het landelijke coalitieakkoord 40 miljoen euro beschikbaar is gesteld om (onder andere) aan de slag te gaan met open hiring. Het CDA Utrecht vindt dat de gemeente hier zo snel mogelijk mee aan de slag moet gaan en het voortouw moet nemen!

Actiepunten

De rol van de gemeente kan divers worden ingevuld binnen het stelsel van open hiring. Jantine heeft een aanpak met 5 punten voor de gemeente opgesteld:

  • Start een programma van open hiring op, samen met het Rijk.
  • Faciliteer het juiste klimaat voor open hiring, zodat werkzoekenden en werkgever gestimuleerd worden om hiermee te starten.
  • Geef het goede voorbeeld als gemeente: start zelf met open hiring!
  • Breng open hiring onder de aandacht en zorg dat vacatures goed verspreid en vindbaar zijn.
  • Houd het proces simpel en laagdrempelig.

Met de indiening van de schriftelijke vragen omtrent open hiring hoopt het CDA Utrecht dat de gemeente een begin gaat maken met het gebruik ervan. Zo krijgt iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt. Wij blijven ons op deze manier inzetten voor een stad op mensenmaat!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.