04 december 2020

CDA Utrecht: ‘Investeer nú in de samenleving’

CDA Utrecht reageerde vandaag kritisch op de begroting voor 2021 van het college (GroenLinks, D66, ChristenUnie). De partij vindt dat het college niet op de goede manier inspeelt op de huidige coronacrisis. Waar het college nu wil investeren in de fysieke infrastructuur en lange termijnplannen waar geen haast bij is, kiest het CDA met een aantal concrete aanpassingen voor investeringen waar de samenleving nu wat aan heeft.

Fractievoorzitter Sander van Waveren vroeg namens het CDA aandacht voor de effecten van de coronacrisis die nu gevoeld worden. CDA Utrecht gaf in de debatten over deze begroting bijvoorbeeld aan zich in te willen zetten voor de inwoners die tijdens deze crisis ontmoeting missen, mensen die op dit moment onzeker zijn over hun inkomen en leerlingen die nu onderwijsachterstanden oplopen. Het CDA diende verschillende voorstellen in om de begroting van het college te verbeteren.

Van Waveren (CDA): ‘De coronacrisis is een crisis voor de samenleving waar we allemaal op verschillende manieren de effecten van voelen. We moeten ervoor zorgen dat we samen uit deze crisis komen. Daarom moeten we eenzaamheid tegengaan, ondernemers ondersteunen en de culturele sector overeind houden.’

Ontmoeting faciliteren

Het CDA kwam met een voorstel om budget beschikbaar te maken voor initiatieven die op een creatieve wijze binnen de geldende corona-maatregelen fysieke ontmoetingsplekken mogelijk maken. Dit voorstel werd overgenomen door het college.

Jantine Zwinkels (CDA): ‘We moeten tijdens deze crisis ook oog hebben voor creatieve ideeën die ontmoetingen binnen de regels mogelijk maken. Zo kunnen we naar elkaar om blijven zien.’

Ook een motie van het CDA over ouderenhuisvesting werd overgenomen door het college. Het CDA stelde hiermee voor om bij het woonbeleid goed na te denken vanuit de behoeften van ouderen, om zo voldoende woonvormen te creëren waar ouderen contact kunnen hebben met elkaar en zorg kunnen krijgen.

Investering in samenleving en economie

Het college stelde in deze begroting voor om de SIDO-regeling (Stimulering Initiatieven Duurzame Ontwikkeling) te stoppen. Dat is een regeling waarmee de gemeente budget beschikbaar stelt voor duurzame projecten vanuit de samenleving. De afgelopen jaren zijn daar al veel succesvolle duurzame initiatieven door tot stand gekomen. Een voorstel van het CDA en de Partij voor de Dieren om dit fonds te behouden werd geblokkeerd door de coalitie. 

Investering in de culturele sector

Het CDA diende verschillende voorstellen in om de culturele sector te ondersteunen. De fractie benadrukte dat juist in deze coronatijd kunst en cultuur belangrijk zijn, omdat het mensen bijeen kan brengen.

Het college presenteerde in deze begroting de doelstelling om de waardering van cultureel aanbod in 2020 te laten dalen. Het CDA vindt dat het juist belangrijk is dat Utrecht een goed cultureel aanbod op buurtniveau kent en diende een motie in om de ambitie te verhogen. Deze motie werd aangenomen door een meerderheid van de raad.

Ook diende het CDA een voorstel in om het budget voor de vierjarige cultuursubsidies zodanig te vergroten dat ook Stichting Pieterskerkconcerten (SPC) subsidie zou kunnen krijgen. Stichting Pieterskerkconcerten is een belangrijk cultureel initiatief dat concerten organiseert waarbij zowel professionele musici als amateurmusici betrokken worden. De stichting vroeg eerder het bescheiden bedrag van €8.750,- per jaar aan de gemeente. SPC werd subsidiabel geacht, maar viel toch net buiten de cultuurnota, omdat het totale budget net niet toereikend was. Daarmee was de stichting uiteindelijk de enige subsidiabel geachte culturele instelling die geen gemeentelijke subsidie toegewezen kreeg. De volledige oppositie stemde voor het voorstel om de Pieterskerkconcerten te redden. Omdat coalitiepartij ChristenUnie – die eerder nog aandacht vroeg voor de Pieterskerkconcerten – op het laatste moment draaide, werd het voorstel echter verworpen.

Ook dit voorstel werd dus door de coalitie GroenLinks, D66 en ChristenUnie geblokkeerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.