20 oktober 2022

Debat over de jaarwisseling

In de Gemeenteraad is gesproken over de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening. Hierin zijn de regels opgenomen die gelden op gemeentelijk niveau. Eén van de voorstellen die het college deed was het verlengen van de zogenaamde kennisgevingstermijn voor een demonstratie van 24 naar 48 uur. Dit betekent dat de gemeente mensen die willen demonstreren in Utrecht vraagt dit 48 uur van tevoren te laten weten. Dit om de demonstratie goed voor te kunnen bereiden. Over dit onderwerp werd uitgebreid gedebatteerd in de Raad. De CDA-fractie begreep dat de burgemeester dit voorstel deed. Het aantal demonstraties is immers fors opgelopen en er is beperkte personeelscapaciteit om dit goed voor te bereiden. Voorwaarde om deze stap te kunnen zetten was voor de CDA-fractie wel dat voor iedereen duidelijk is dat demonstreren een grondrecht is en dus altijd mag. De burgemeester zegde toe dit te zullen doen. Toch stemde een meerderheid van de Raad tegen de verlenging van de meldtermijn.

Een tweede veelbesproken onderwerp was een lokaal vuurwerkverbod in de gemeente Utrecht. Tijdens het debat over dit onderwerp gaf Bert van Steeg aan dat hij van mening is dat de vuurwerktraditie moet veranderen. Het geweld en overlast dat jaarlijks gepaard gaan met vuurwerk is onacceptabel. Daarom is een mentaliteitsverandering nodig. De CDA-fractie ziet het liefst dat centrale vuurwerkshows worden georganiseerd, zodat overlast wordt beperkt, maar er toch een gemeenschappelijk aftelmoment is. Om een stap in deze richting te zetten en het gebruik van vuurwerk te beperken diende de CDA-fractie met D66 een motie, die een ruime meerderheid haalde.

De CDA-fractie stemde tegen een lokaal vuurwerkverbod. Landelijk zijn de regels voor gebruik van vuurwerk aangescherpt, maar een landelijk vuurwerkverbod voor al het vuurwerk geldt nog niet. De CDA-fractie ziet meer nadelen dan voordelen bij een lokaal verbod. Een lokaal verbod is moeilijk goed te handhaven zo blijkt uit de gemeenten waar dit geldt, wat ten koste gaat van de geloofwaardigheid van politie en handhaving. Daarnaast kan de verkoop van vuurwerk in Utrecht niet verboden worden, aangezien hiervoor landelijke regels gelden. Ook hierdoor verliest een lokaal verbod een groot deel van haar geloofwaardigheid. Om die redenen stemde de CDA-fractie hier tegen en zet zij in op geloofwaardig terugdringen van vuurwerkgebruik.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.