13 november 2017

€375.000 voor veilige looproutes, fietsparkeerplekken en ondernemers

Er komt €375.000 extra beschikbaar voor veilige looproutes, extra fietsparkeerplekken in de stad en het faciliteren van ondernemers. Een amendement hierover van het CDA op de begroting van de gemeente is donderdag aangenomen.

Veilige looproutes voor ouderen en mensen met een beperking

Precies een jaar geleden, op 9 november 2016, kaartte het CDA het probleem van onveilige looproutes voor ouderen al aan. Door de vergrijzing zal het aantal 65-plussers verdubbelen tussen nu en 2040. Steeds vaker wonen zij tot op hoge leeftijd zelfstandig. Het is daarom belangrijk dat veelgebruikte routes die ouderen afleggen veilig en overzichtelijk zijn. Ook voor mensen met een beperking is dit van extra belang.

Sander van Waveren (CDA): ‘Ouderen en mensen met een beperking moeten zelfstandig en veilig door de stad kunnen bewegen. Juist omdat we mensen willen ondersteunen die graag, ondanks beperkingen, zelfstandig willen zijn. We zijn blij dat dit punt nu serieus opgepakt wordt.’

Samen met belangenbehartigers voor deze groepen zal de gemeente een aantal knelpunten opsporen en deze punten aanpakken. Ook kunnen hierdoor lessen worden geleerd voor de toekomst.

Meer fietsparkeerplaatsen in de binnenstad

Van de €375.000 wordt er €187.500 beschikbaar gesteld voor het maken van extra fietsparkeerplekken in de binnenstad van Utrecht. Veilig en gemakkelijk stallen van fietsen is nodig in een stad die steeds drukker wordt. Met extra fietsklemmen en ‘nietjes’ houden we de stad netjes en zorgen we er ook voor dat fietsen minder makkelijk gestolen kunnen worden.

Investeren in winkeliers en marktkooplui

De CDA-fractie stelde verder voor om extra te investeren in winkelgebieden en om marktkooplui minder op kosten te jagen. Zo wordt er voor vier winkelcentra gewerkt aan actieplannen om onder andere leegstand tegen te gaan. Om markten te ontlasten, draaien we de extra verhoging van de markttarieven terug.

Sander van Waveren (CDA): ‘De gemeente koos ervoor om de Vredenburgmarkt te verkleinen en vervolgens de lagere opbrengsten direct in rekening brengt bij de marktkooplui. Dat is hiermee gelukkig rechtgezet.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.