23 februari 2022

"Excuses namens gemeente Utrecht voegen weinig toe aan kennis en begrip over het slavernijverleden”

Het CDA Utrecht heeft kennis genomen van de excuses die het college heeft gemaakt voor het Utrechtse aandeel in het slavernijverleden. Het is goed dat er onderzoek is gedaan naar de rol die Utrecht heeft gespeeld bij de slavernij. Dit draagt in de ogen van het CDA Utrecht bij aan de kennis en bewustwording over deze pijnlijke bladzijde in de Nederlandse geschiedenis en de rol die Utrecht hierbij heeft gespeeld. Hierop moet verder worden voortgebouwd via bewustwording en in het onderwijs. De CDA-fractie is daarom bijvoorbeeld ook voorstander van het plaatsen van een monument ter nagedachtenis van de slavernij.

Voor formele excuses ziet het CDA Utrecht echter geen grond. Dit voegt weinig toe aan de kennis en het begrip over het leed dat door de slavernij is aangericht. Onduidelijk blijft in de ogen van het CDA Utrecht aan wie excuses worden aangeboden en waarom excuses namens een stad als Utrecht meer dan 150 jaar na dato bijdragen aan een ander inzicht in deze pijnlijke geschiedenis. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.