11 april 2024

Geen betaald parkeren in de hele stad

De afgelopen maanden is in de gemeenteraad van Utrecht fel gedebatteerd over het collegevoorstel om betaald parkeren in de hele gemeente in te voeren. Dit zou in 10 jaar moeten gebeuren, in verschillende blokken. Gevraagd wordt aan de gemeenteraad om nu een beslissing te nemen voor 2026 en 2030, als ook wijken als Overvecht, Lunetten en Vleuten en De Meern onder het betaald parkeren regime moeten gaan vallen.

De CDA-fractie is fel tegen dit voorstel. Betaald parkeren is een belangrijk middel om het gebruik van de auto in de stad te reguleren. Zo is het logisch dat je in en om de binnenstad moet betalen om te kunnen parkeren. Maar in de wijken verder van de binnenstad is daar geen noodzaak toe en wordt deze ook niet gevoeld onder inwoners. Daarnaast is moeilijk te voorspellen in welke wijken betaald parkeren, als gevolg van druk op de openbare ruimte, in de toekomst een goed idee zal zijn. Waarom moet nu dan betaald parkeren in de hele gemeente worden ingevoerd?

Het breed invoeren van betaald parkeren is ook een middel om extra financiën te generen. Het is inmiddels een melkkoe geworden in plaats van een middel om Utrecht als stad en haar wijken leefbaar te houden. De CDA-fractie stelt daarom voor om de voorgestelde uitbreidingen voor na deze collegeperiode niet door te laten gaan.

Ook vanuit de inwoners klinkt er steeds meer protest tegen de plannen van het college. Zo zijn in Vleuten De Meern duizenden posters waarop het parkeerbeleid als melkkoe wordt afgebeeld. Deze hangt bij steeds meer bewoners achter het raam. Ook in andere wijken is er groot verzet tegen de plannen. Het college slaagt er gewoon niet in bewoners duidelijk te maken, waarom de invoering van de betaald parkeren, met name in de gebieden verder van het centrum, noodzakelijk is.

De CDA-fractie steunt deze bewonersinitiatieven en vindt dat betaald parkeren geen melkkoe mag worden. Daarnaast is het belangrijk dat een keuze voor invoering van betaald parkeren in goed overleg met inwoners wordt gemaakt. Het zijn belangrijke voorwaarden om een stad op mensenmaat, die wij voorstaan te garanderen. Het CDA verzet zich daarom tegen deze plannen en zal hier in de gemeenteraad tegen stemmen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.