13 januari 2022

Het college schiet (weer) tekort met hulp voor sportverenigingen

In Utrecht bestaat al lange tijd een groot tekort aan sportcapaciteit voor verenigingen. Vorige week werd bekend dat basketbalvereniging Utrecht Cangeroes hun sportruimte in Overvecht kwijt is, waardoor ze veel minder kunnen trainen. Een nieuwe ruimte vinden is echter lastig, omdat beschikbare ruimte schaars is.

Het CDA Utrecht is al langere tijd ontevreden over het sportbeleid van het Utrechtse college van B&W. Het komt regelmatig voor dat sportverenigingen moeilijk de gemeente kunnen bereiken, wat leidt tot probleemsituaties zoals nu ook bij Utrecht Cangeroes het geval is. Er is te laat met de basketbalvereniging gezocht naar oplossingen voor een probleem dat al geruime tijd bekend was bij het college. Deze week heeft Bert van Steeg namens CDA Utrecht met veel andere fracties concrete schriftelijke vragen gesteld aan het college om de situatie te verhelderen en om te bekijken waar het precies fout is gegaan. Het is van belang dat dergelijke situaties niet meer in de toekomst voor zullen komen, en dat Utrecht Cangeroes, en ook andere sportverenigingen die in het nauw zijn gekomen, worden geholpen met hun zoektocht naar de benodigde sportcapaciteit.

Al met al wordt het nu echt hoog tijd voor een structurele oplossing: er moet meer sportcapaciteit komen. De situatie bij Utrecht Cangeroes is Van Steeg daarom ook niet in de koude kleren gaan zitten. Hij zal de komende tijd met het college in debat gaan over structurele oplossingen. Sport is zeer belangrijk voor de mentale en fysieke gezondheid van onze Utrechters, dus de gemeente moet ervoor zorgen dat voldoende gelegenheid wordt geboden om te kunnen sporten.

Bert van Steeg: “Er moet efficiënter gebruik gemaakt worden van de beschikbare ruimte en meer aandacht komen voor sport bij nieuwbouwprojecten. Sport mag geen ondergeschoven kindje zijn in onze gemeente.”

Deze week ging Bert samen met Utrecht Cangeroes in gesprek met RTV Utrecht over dit onderwerp. Benieuwd naar dit fragment? Bekijk het dan hier!

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.