19 april 2021

In debat over sport- en woonpark Zuilense Vecht

Het nieuw te ontwikkelen sport- en woonpark Zuilense Vecht werd afgelopen donderdag besproken in de gemeenteraad. Een plek die erg speelt in de buurt, wat wel blijkt uit de vele schriftelijke reacties van omwonenden en de vele gesprekken die zijn gevoerd met de sportverenigingen. Er ligt inmiddels een mooi plan dat een plek biedt voor betaalbaar wonen (ook middenhuur en betaalbare koop), veel sporten (zowel teamsport als “urban sports”) en ontmoeting in een vooral groene omgeving. We zijn vaak kritisch op plannen van dit college, maar in dit geval kunnen wij ons goed vinden in het voorstel.

“Dit plan heeft een menselijke maat in zich, we verwachten dat het hier prettig wonen en verblijven is.” – Jantine Zwinkels, woordvoerder/raadslid CDA Utrecht

Tegelijkertijd hebben we nog een paar belangrijke aandachtspunten meegegeven aan de wethouder. Denk daarbij aan de sociale veiligheid, de benodigde financiering van het opknappen van het Theo Thijssenplein (geregeld op basis van een CDA-motie uit februari 2020), beeldkwaliteit van zelfbouw, een sportparkmanager die zich inzet voor de samenwerking tussen clubs die gebruik maken van de sportvelden en tot slot, de samenwerking met de buurgemeente Stichtse Vecht, met wie de gemeente Utrecht samen verantwoordelijk is voor een succesvolle realisatie van het plan.

Tot slot zien wij nog een tweetal verbeteringen waarvan wij hopen dat we op steun kunnen rekenen bij andere politieke partijen tijdens de behandeling in de gemeenteraad. Allereerst zien wij graag dat er ook de mogelijkheid komt voor een kleine winkel (zoals een bakker) of andere buurtvoorziening, aangezien deze plek best wel ver weg ligt van bestaande voorzieningen. Ten tweede willen we de basis op orde houden, door de samenhang van het plangebied te beschermen. Het voorstel van het college om het plangebied op te knippen in veel aparte percelen (omdat er op die manier meer rendement ontstaat voor de gemeente) heeft het risico in zich dat de integraliteit van dit prima plan verloren gaat.

Binnenkort zullen we in de gemeenteraad het plan definitief vaststellen en volgt het bestemmingsplan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.