12 december 2019

Leren van Antwerpen

De grote opgaven waar Utrecht voor staat lijken vaak veel op die van andere Europese steden. We gingen daarom in november op bezoek in Antwerpen bij onze collega’s van CD&V. Tijdens het bezoek hebben we aandacht besteed aan thema’s als mobiliteit, stedelijke ontwikkeling, openbare ruimte en wijkgericht werken. Daar hebben wij op een aantal onderwerpen inspiratie opgedaan voor Utrecht.

Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit
Verschillende ideeën kunnen we komend jaar inbrengen bij plannen voor bijvoorbeeld stedelijke ontwikkeling en mobiliteit. In Antwerpen is bijvoorbeeld langs grote OV-lijnen de woningbouw veelal 5 à 6 bouwlagen hoog, met vrij grote appartementen daarin. De bouw is daarmee minder overweldigend en biedt meer ruimte voor gezinnen. Dat is een ander soort stedenbouw, dan de clusters met hoogbouwtorens die nu veelal in Utrecht verschijnen.

Het voorbeeld van de ‘marktbus’ die kleinschalig buurtvervoer levert sluit bijvoorbeeld mooi aan op eerdere voorstellen die wij in Utrecht deden om het OV te versterken. Verder is Antwerpen druk aan de slag met het aanbieden en reguleren van deelmobiliteit. Het aanbod aan deelfietsen, – stepjes en –scooters is groot en divers, maar daarmee niet altijd overzichtelijk. Daarmee bood het wel een goede indruk van de plussen en minnen van verschillende vormen dit soort aanbod.

Ook opvallend: Antwerpen is druk bezig met onderzoek naar het overkappen van forse delen van de snelweg rond de stad. Onze indruk is dat opgave voor milieukwaliteit (o.a. geluidsoverlast) daar nu veel groter is dan in Utrecht op dit moment en dat dat grotere ingrepen nodig en mogelijk maakt. Desalniettemin zullen we de ervaringen daar de komende jaren in de gaten houden.

Concrete voorstellen
Vandaag stellen wij schriftelijke vragen aan het college om een aantal praktische ideeën direct in actie om te zetten.

1. Elektriciteitskastjes zijn in Antwerpen op veel plekken voorzien van mooie stickers of schilderingen. Dat voorkomt graffiti en ziet er veel aantrekkelijker uit. Wat ons betreft gaan we in Utrecht daarover ook in gesprek met de nutsbedrijven.

2. Het buurtgericht werken in de Antwerpse deelgemeente Berchem heeft onder andere invulling gekregen door het maken boekjes met de geschiedenis per buurt. In Utrecht zou het ook een mooie manier zijn om, bijvoorbeeld ter gelegenheid van de viering van 900 jaar Utrecht, zo’n geschiedenis per buurt vast te leggen.

3. In het paviljoen Antwerpen Morgen laat de gemeente Antwerpen zien hoe de groei van de stad georganiseerd wordt, wat de uitgangspunten voor de visie zijn en tot welke concrete projecten dat leidt. Utrecht heeft niet zo’n plek waar het verhaal van de stedelijke ontwikkeling verteld wordt. Wij stellen daarom voor om het informatiecentrum Stationsgebied in het stadskantoor om te vormen tot een bredere expositie. Dat maakt het ook mogelijk om inwoners beter te informeren en het gesprek daarover aan te jagen.

Contacten over de grens
Het CDA is overtuigd dat de uitdagingen waar andere middelgrote steden voor staan en de oplossingen die ze kiezen mooie inspiratie kunnen vormen voor Utrecht. Bovendien biedt het kijken buiten de eigen Nederlandse context ook ruimte om andere perspectieven te zien. De fractie onderhoudt daarom goede contacten met partijgenoten in verschillende Europese steden. Eerder dit jaar ontvingen we in Utrecht de CDU-fractie uit het Duitse Münster.

In Antwerpen werden we hartelijk ontvangen door de collega’s van het CD&V, die vertelden waar zij mee bezig zijn en ons meenamen op een stadswandeling door de deelgemeente Berchem. Naast alle verschillen in bestuurlijke organisatie bleek er veel herkenning te zitten in de uitdagingen en oplossingen voor onze steden!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.