21 april 2021

Maak de Waterlinieweg eindelijk eens veilig!

* Bron foto: Google Streetview

De Waterlinieweg: al jarenlang een reden tot zorg voor zowel de omwonenden als het CDA Utrecht. Al in januari 2018 stelde het CDA schriftelijke vragen over de verkeersveiligheid op deze weg. Omdat er sindsdien weinig is verbeterd, heeft Bert van Steeg deze maand opnieuw zijn zorgen geuit bij het college over de gevaarlijke verkeerssituatie: de basis is nog steeds niet op orde.  

Wat is er aan de hand? 

Even terug naar 2017. De gemeente besloot destijds om de Waterlinieweg opnieuw in te richten en daarbij de vangrails te verwijderen, zodat de weg minder op een snelweg zou gaan lijken. De herinrichting was geen verbetering voor de verkeerveiligheid. Er vonden nog steeds veel ongelukken plaats waarbij auto’s onder andere in de berm belandden.  

Dit was de aanleiding voor het CDA Utrecht, om al in 2018 samen met de D66 opheldering te vragen aan het college. De wethouder wees erop dat de inrichting voldeed aan de eisen van een veilige weginrichting. Daarnaast zou een vangrails juist de uitstraling van een snelweg versterken, terwijl op de Waterlinieweg een maximumsnelheid geldt van 70 km/uur. Toch gebeurden er regelmatig ongelukken op deze weg.    

Zorgen van bewoners 

Sindsdien heerst er onrust bij de bewoners. Na het verwijderen van de vangrails zijn al meerdere auto’s op het talud beland (het schuine vlak langs de weg) waardoor zij een gevaar vormden voor fietsers en voetgangers. Terecht trokken omwonenden aan de bel: dit moet én kan beter! 

En dus heeft college verbetering beloofd. Maar die verbeteringen lieten lang op zich wachten. De bewoners zien namelijk nauwelijks uitvoering van hun zelf ingebrachte verbeterplannen en blijven bezorgd over de verkeersveiligheid. Dat was voor het CDA Utrecht wederom genoeg aanleiding om samen met D66 schriftelijke vragen in te dienen over deze schrijnende situatie. 

Het college heeft inmiddels besloten dat er een beperkt aantal houten vangrails worden geplaatst naast de Waterlinieweg op de plekken waar fiets- en wandelpaden gesitueerd zijn. Ook worden er extra markeringen en borden geplaatst om de maximumsnelheid nog eens onder de aandacht te brengen. Het college ziet geen noodzaak om alle taluds af te schermen, omdat dit grofweg 1 miljoen euro zou gaan kosten. Ook zou dat ertoe leiden dat men denkt dat het een snelweg is.

Te weinig verbeteringen! 

Deze maatregelen zijn een goede eerste stap. De onrust onder bewoners blijft echter. Wij zijn van mening dat de wethouder de zorgen van bewoners serieus moet nemen. Door het beleid van de afgelopen jaren heeft het vertrouwen van bewoners in de gemeente een fikse deuk opgelopen. Met de bewoners houden we de situatie in de gaten en blijven we ons sterk maken voor een veiligere Waterlinieweg. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.