25 maart 2020

Politiek en Covid-19

Het CDA leeft mee met alle inwoners die zelf ziek zijn of familieleden in het ziekenhuis hebben. Wij hebben enorm veel waardering voor al die mensen in de zorg en elders die ervoor zorgen dat zij zo goed mogelijk verzorgd worden. Hier ligt vooral een taak voor de zorgverleners en de crisisorganisatie om dit goed te organiseren. Wij volgen de ontwikkelingen natuurlijk op de voet, maar willen vooral de juiste mensen ruimte geven om hun werk te doen.

De CDA-fractie ziet dan ook niets in spoeddebatten of afwijkende maatregelen alleen voor Utrecht. Wij roepen andere fracties op daarin terughoudend te zijn en de verantwoordelijken de ruimte te geven om hun werk te doen.

Tegelijkertijd wordt door de ziekte onze hele samenleving ontregeld. Hulpverlening wordt stopgezet of anders ingericht, mensen werken thuis en het verenigingsleven ligt nagenoeg helemaal stil. Als fractie proberen we met veel inwoners en organisaties contact te houden en te kijken of er knelpunten zijn. Waar nodig proberen we mensen door te verwijzen naar hulpverleners of in de gemeentelijke organisatie oplossingen te vinden. Gelukkig neemt de gemeente al snel veel maatregelen om bijvoorbeeld ondernemers en hulpbehoevenden te ondersteunen. We horen andere signalen van inwoners graag, neem gerust contact met ons op!

Hoewel de dagelijkse politiek stil ligt, is onze fractie wel aan het werk. We hebben online en telefonisch contact, doen onderzoek en bereiden vergaderingen voor. Komende weken willen we ook de inbreng en inzichten benutten van andere Utrechters die noodgedwongen thuiszitten. Op een aantal belangrijke thema’s, zoals verkeer, energietransitie en ouderenbeleid gaan we daarom graag online het gesprek aan. Houdt deze site en onze sociale media daarvoor in de gaten!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.