05 november 2020

Spoeddebat de Machinerie

Samen met verschillende andere partijen (VVD, SP, PVV, SBU) heeft CDA Utrecht een spoeddebat aangevraagd over De Machinerie. De Machinerie is een centrum voor film- en beeldcultuur dat op dit moment ontwikkeld wordt. Eerder besloot een meerderheid van de gemeenteraad een fors bedrag in dit grote filmproject te stoppen, maar de voorwaarden die aan deze investeringsbijdrage verbonden waren worden nu niet opgevolgd. De fracties willen opheldering van de wethouder.

CDA kritisch

CDA Utrecht staat voor een cultuurbeleid op mensenmaat: wij willen het cultuurbudget zo besteden dat zo veel mogelijk Utrechters er samen mee aan de slag kunnen en samen kunnen genieten van kunst en cultuur. Vanuit dit idee was het CDA eerder al kritisch op de plannen voor De Machinerie.

In december 2019 besloot een meerderheid van de gemeenteraad in te stemmen met een investeringsbijdrage van €3,55 miljoen euro in De Machinerie, met daarbovenop een bedrag van €460.000 euro per jaar voor Hoogt in Transitie (HIT), één van de kernpartners van De Machinerie.

CDA Utrecht stemde destijds al tegen dit voorstel. Het CDA vond dat er in principe mooie plannen lagen, maar deze plannen zouden een te groot beslag leggen op het cultuurbudget van de gemeente Utrecht. Er zouden volgens de fractie ook veel andere mooie culturele plannen gemaakt kunnen worden met dit budget.

Ook vond het CDA dat de procedure een open speelveld in de culturele sector in de weg stond: er werden op voorhand al subsidies toegekend aan bepaalde partijen, terwijl daar normaalgesproken een integrale afweging over wordt gemaakt bij het vaststellen van de cultuurnota.

Rechtsvorm De Machinerie

In het raadsvoorstel dat door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen is, is bepaald dat De Machinerie een coöperatieve vereniging zou worden. Het voordeel van deze rechtsvorm is dat deze openstaat voor nieuwe culturele instellingen en ondernemers die in de toekomst mogelijk deel uit zullen maken van De Machinerie. Zij kunnen dan ook meebeslissen over de gang van zaken in De Machinerie. Onlangs werd echter bekend dat de kernpartners van De Machinerie besloten een stichting op te richten in plaats van een coöperatieve vennootschap. Een stichting kent eerdergenoemde voordelen niet; daarbij bestaat het risico dat alleen de kernpartners van De Machinerie de koers bepalen.

Sander van Waveren (CDA): ‘Al bij de eerste debatten over De Machinerie betoogde het CDA het belang van een open procedure, waardoor culturele instellingen en ondernemers uit de hele stad zouden kunnen participeren aan De Machinerie. We vonden toen al dat dit open speelveld onvoldoende gewaarborgd was en we zien het nu verder misgaan. De gemeente moet niet een select clubje culturele instellingen bevoordelen.’

De rol van de gemeente

In oktober stelde het CDA samen met verschillende andere fracties (VVD, SP, PVV, SBU) schriftelijke vragen aan het college over deze koerswijziging. Uit de beantwoording van deze vragen bleek dat de gemeente op de hoogte was van de wijziging en er geen bezwaar tegen had gemaakt.

Sander van Waveren (CDA): ‘De wethouder moet uitvoeren wat de gemeenteraad haar opdraagt. De gemeenteraad vertegenwoordigt de stem van de stad en daar moet goed naar geluisterd worden. De raad is dus echt onvoldoende betrokken bij deze wijziging.’

CDA Utrecht staat voor een gemeente die de basis op orde heeft. De wethouder moet de besluiten van de raad goed uitvoeren en wanneer blijkt dat de plannen veranderd moeten worden moet de raad hierbij betrokken worden. We zijn samen verantwoordelijk voor een goed cultureel aanbod in Utrecht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.