18 juli 2019

Terugblik slotdebat Voorjaarsnota

Vorige week heeft de gemeenteraad voor de laatste keer vergaderd over de Voorjaarsnota. In dit stuk heeft het college haar begroting voor de komende jaren gepresenteerd. Het CDA was eerder kritisch op de keuzes de het college hierin maakt: We vinden dat eerst de basis op orde gemaakt moet worden, voordat er geld voor allerlei nieuwe ‘hobby’s’ uitgetrokken wordt.

Die basis vindt het CDA in verschillende dingen. Zo wil de partij bijvoorbeeld dat er wordt geïnvesteerd in de ‘buurtschouw’. Hierbij gaan de gemeente en de politie een rondje door een buurt lopen met buurtbewoners. Op die manier worden de gemeente en andere partijen op de hoogte gehouden van wat er speelt in de buurten. Dankzij een voorstel van het CDA wordt deze buurtschouw nu breder en meer ingezet.

Jantine Zwinkels (CDA): “Veel mensen kennen de buurtschouw niet, terwijl dit juist een instrument is dat heel goed bijdraagt aan de kwaliteit van buurten. Raadsleden ontvangen nog regelmatig klachten over bepaalde zaken in de openbare ruimte, die met een buurtschouw nu in potentie aangepakt kunnen worden!”

Circulaire economie: Hoe en wat?
Het college heeft in de voorjaarsnota het thema ‘circulaire economie’ opgenomen. Er is daar echter geen geld voor heeft vrijgemaakt en ook geen concrete plannen voor heeft gemaakt. Wat ons betreft kan het college haar plannen op het gebied van circulaire economie veel scherper neerzetten. We hebben hierom gevraagd in de vorm van een motie.

Indicator sportwachtlijsten
Veel verenigingen in Utrecht kennen wachtlijsten, wat ervoor zorgt dat kinderen soms niet kunnen sporten terwijl ze dat wel zouden willen. Het CDA wil dat er meer wordt geïnvesteerd in sport. We hebben daarom, samen met andere partijen, gevraagd of het college het terugdringen van wachtlijsten specifiek wil meenemen in het sportbeleid.

Stoppen met het Zandpad
Er wordt in de meerjarenbegroting structureel geld opzijgezet voor de ontwikkeling van het Nieuwe Zandpad. Dit project loop al een tijd, maar de gemeente heeft nog geen investeerder kunnen vinden die de nieuwe prositutiezone wil gaan ontwikkelen. Onlangs hebben het OM en de politie aangegeven dat ze zich zorgen maken om de veiligheid rondom het Zandpad. Om die redenen pleitte het CDA er samen met andere partijen – helaas tevergeefs – voor om het Nieuwe Zandpad per direct te stoppen.

Sander van Waveren (CDA): “Het college moet een keer toegeven dat het gewoon niet werkt: De politie en bewoners zien het niet zitten, en investeerders tot nu toe blijkbaar ook niet. Als we dan toch moeten bezuinigen lijkt dit ons een goede start.”

Regels rondom lachgas
Ook wil de fractie van CDA Utrecht dat er in Utrecht veiliger omgegaan wordt met lachgas. Op dit moment zijn er in de gemeente geen regels voor het gebruik van lachgas op evenementen. Daarom heeft het CDA een motie ingediend om dit jaar nog voorwaarden te stellen aan het gebruik en de verkoop van lachgas op evenementen.

Wil je meer weten? Kijk hier onze inbreng terug, of neem contact op een van onze raadsleden!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.