31 oktober 2019

Utrecht gaat rattenoverlast aanpakken

Veel inwoners van Utrecht klagen over ratten. Die zorgen voor overlast en brengen ziektes mee. De gemeente heeft nu, op voorstel van het CDA, een aanpak voor plaagdierbeheersing vastgesteld. Het plan gaat uit van samenwerking met woningcorporaties en andere grote organisaties in de stad.

De gemeente gaat daarin de regie nemen. Ook komt er een betere registratie van meldingen, zodat sneller duidelijk wordt als er in een buurt of straat veel ratten rondlopen. De aanpak van de gemeente gaat in de eerste plaats uit van betere preventie: bijvoorbeeld door etensresten in de openbare ruimte te voorkomen en het groenbeheer aan te passen waar dat nodig is. Waar er dan nog teveel ratten zijn vindt bestrijding plaats, uiteraard zoveel mogelijk op diervriendelijke wijze.

“We zijn blij dat deze aanpak er nu ligt. Het bestrijden van rattenoverlast moet door de gemeente, corporaties, ondernemers en inwoners samen gebeuren. Daar kunnen we nu volle kracht mee aan de slag." 

De gemeente deed afgelopen jaren helaas weinig aan de rattenoverlast, ondanks vragen en voorstellen van het CDA. Eind 2018 heeft CDA een begrotingswijziging voorgesteld, waarbij dit jaar geld vrij werd gemaakt om rattenoverlast echt aan te pakken. Dat voorstel werd door een meerderheid gesteund. Met het geld dat daaruit beschikbaar kwam is niet alleen het nieuwe beleid opgesteld, maar zijn ook al concrete maatregelen genomen in het Julianapark en in Pijlsweerd.

“Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente zorgt voor een schone en veilige openbare ruimte. Het heeft te lang geduurd voordat het college inzag dat deze klachten serieus genomen moesten worden. Wij kregen veel klachten van inwoners over ratten, daarom ben ik blij dat ons voorstel is aangenomen en dat we zo het verschil hebben kunnen maken.”

Hier leest u de gemeentelijke aanpak.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.