23 januari 2020

Voor opvanglocatie vluchtelingen, maar kritisch op proces

Vandaag debatteerde de gemeenteraad over de komst van een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen in De Meern. Het CDA vindt dat deze locatie geschikt kan zijn als de juiste randvoorwaarden gesteld worden. Wel heeft de fractie zich kritisch geuit over hoe het besluit tot stand is gekomen.

  • Opvanglocatie in De Meern

Het COA zal aan de Meentweg 168 in De Meern een kleinschalige woonvoorziening gaan vestigen. In deze woning zullen 16 tot 20 jongeren van tussen de 14 en 18 jaar komen wonen. Ze worden daarin begeleid door medewerkers van het COA en voogden van het Nidos, met als doel dat zij op hun 18e zelfredzaam zijn.

Het CDA vindt het goed dat er in Utrecht vluchtelingen opgevangen worden, om mensen die dat nodig hebben een veilige plaats te bieden. De fractie benadrukt wel dat het erg belangrijk is dat het proces voor de keuze voor een opvanglocatie zorgvuldig gebeurt, zodat bijvoorbeeld ook de belangen van de buurt zo goed mogelijk meegewogen kunnen worden. In dit geval hebben de wethouder en het COA daar volgens het CDA echter in tekortgeschoten.

Kritiek op het proces

Fractievoorzitter Sander van Waveren uitte vorige week tijdens de commissiebehandeling over het voorstel al zijn kritiek op het proces. Zo keurde hij af dat het COA het pand al aankocht voordat de buurt was geïnformeerd. De wethouder was op de hoogte gesteld van de plannen, maar deelde die informatie ook niet met de raad of inwoners.

Wethouder Van Ooijen (ChristenUnie) gaf tijdens de commissie toe dat het proces op bepaalde punten inderdaad niet goed is gegaan. Hij zegde toe hierover in gesprek te gaan met het COA. De gemeente zal eerst duidelijke afspraken maken met het COA voordat nieuwe voorstellen over opvanglocaties in Utrecht in behandeling genomen worden.

Sander van Waveren: ‘Zo hoort het COA niet met Utrecht om te gaan. De wethouder moet duidelijke afspraken met het COA gaan maken om te voorkomen dat dit vaker op deze manier gaat gebeuren.’

Aanvullende randvoorwaarden

CDA Utrecht is van mening dat de locatie aan de Meentweg een geschikte locatie kan zijn, mits er goed naar de randvoorwaarden gekeken wordt. De fractie steunde daarom verschillende moties die onder andere voorwaarden stelden aan veiligheid en informatievoorziening in de komende jaren.

Ook werd een motie van het CDA aangenomen, waarmee werd afgesproken dat de opvanglocatie pas geopend mag worden als er duidelijke afspraken gemaakt zijn met het COA, de Nidos en andere betrokken organisaties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.