20 juni 2019

Voorjaarsnota: Als het college geen koers kiest, doen wij het wel

Vanmiddag ging de gemeenteraad in debat over de Voorjaarsnota. Hierin presenteert het college de begroting voor de komende jaren. Het CDA is kritisch. Er is een groot gat in de begroting ontstaan, maar het college maakt geen keuzes in bezuinigingen.

De financiële situatie van de gemeente lijkt te verslechteren in de komende jaren: Er moet 13 miljoen bezuinigd worden. Om hier op een verantwoorde manier mee om te gaan is er een duidelijke koers nodig, maar die lijkt het college niet te hebben, stelt het CDA. Het college maakt geen duidelijke keuzes voor de bezuinigingen.

CDA Utrecht stelt een koers voor. Raadslid Sander van Waveren pleit ervoor om de basis op orde te krijgen, zonder fratsen.

Sander van Waveren (CDA): “We hoeven niet de beste economische regio te zijn, als onze inwoners maar aan een baan geholpen worden. We hoeven niet de hipste groene gevels te hebben, we hebben gewone woningen nodig voor de starters en gezinnen die een betaalbaar huis in Utrecht zoeken.”

Ook wil het CDA dat de basisvoorzieningen op peil gehouden worden, want daar hebben Utrechters het meest aan: “Investeer juist in de schoolgebouwen, de winkelcentra en de sportverenigingen die er al zijn”. Dat zijn de dingen waar het college nu een bezuiniging op inboekt. Tenslotte vindt het CDA dat het college meer moet doen om de samenleving te versterken.

Van Waveren: “Een samenleving waarin mensen elkaar kennen, vinden, en vertrouwen zal zélf initiatief nemen om dingen aan te pakken en zo minder afhankelijk worden van de overheid. Sluit als overheid dan ook aan op de samenleving, door te investeren in buurten!”

In de komende weken gaat de gemeenteraad verder met de Voorjaarsnota. Volgende week wordt de begroting per onderwerp doorgenomen. Vervolgens kunnen raadsleden moties en amendementen in gaan dienen, die in het slotdebat op 11 juli zullen worden behandeld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.