Bert van Steeg

Raadslid

Bert zet zich al een tijd in voor het CDA in zowel de provincie als de gemeente Utrecht. Sinds eind 2020 is hij raadslid namens het CDA. Hij woont met zijn vrouw en kinderen in Hoograven.

Je kunt Bert bereiken via:

Bert heeft de volgende portefeuilles:

Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport

 • Asiel en Integratie
 • Cultuur
 • Erfgoed
 • Hulp bij Huishouden
 • Jeugd en Jeugdzorg
 • Maatschappelijke Ondersteuning
 • Sport
 • Volksgezondheid

Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed

 • Stationsgebied

Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën

 • Bestuurlijke Zaken
 • Burgerzaken
 • Diversiteit (incl. Utrecht zijn we Samen)
 • Financiën en Inkoop
 • Handhaving en Vergunningen
 • Ombudszaken
 • Klachtafhandeling
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Organisatie
 • Prostitutie
 • Representatie
 • Wijkgericht Werken en Participatie

Wijken

 • Hoograven
 • Lunetten
 • Dichterswijk
 • Overvecht
 • Rijnsweerd
 • Amsterdamsestraatweg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.