Cultuur

Het CDA hecht veel waarde aan kunst en cultuur. Het is belangrijk dat mensen hun creativiteit kunnen uiten. Kunst kan mensen namelijk vormen, raken en aan het denken zetten. Kunst inspireert en geeft zin. Ook kan het in veel gevallen mensen bij elkaar brengen. Het is daarom belangrijk dat iedereen zijn (creatieve) kwaliteiten kan ontwikkelen en ook in aanraking kan komen met kunst van anderen.

Cultuursubsidies

Het CDA wil graag een gemeentelijk cultuurbeleid waarbij de aandacht voor professionele kunst en amateurkunst goed in balans is. Wij vinden daarom dat er op dit moment meer subsidiegeld voor de amateurkunsten nodig is. Het Utrechtse subsidiegeld kan bijvoorbeeld beter besteed worden aan culturele verenigingen, in plaats van aan grote, gevestigde culturele instellingen of festivals. Zo kunnen meer mensen samen aan de slag met cultuur. Ook de wijkcultuurhuizen spelen daarbij een belangrijke rol. Zij moeten daarom goed ondersteund worden door de gemeente.

Wij zijn groot voorstander van het leggen van meer verbindingen tussen amateurgezelschappen, culturele instellingen en initiatieven, zoals festivals. Hier moet in de subsidieverlening op aangestuurd worden. Instellingen die subsidie van de gemeente krijgen, mogen bovendien nooit volledig afhankelijk van gemeentesubsidies zijn. Zij moeten ernaar streven om mix van verschillende inkomsten te genereren.

Veel van de cultuursubsidies worden vastgelegd in het meerjarenbeleid. Het CDA vindt het goed dat er daardoor continuïteit is met betrekking tot geld voor cultuur. Wel kan er meer subsidie gereserveerd worden voor nieuwe initiatieven die ontstaan tijdens de langere periodes.

Cultuureducatie

Wij willen ook meer investeren in cultuuronderwijs voor jongeren van 15 tot 25 jaar. Via basisscholen, voortgezet onderwijs en MBO-instellingen kan veel gedaan worden om jongeren in aanraking te brengen met cultuur.

Festivals en evenementen

De festivalcultuur bloeit als nooit tevoren. Het CDA juicht dit toe, maar vindt dat grote evenementen goed gespreid moeten worden in ruimte en tijd, om zo overlast zo veel mogelijk te voorkomen. Ook moeten festivals niet afhankelijk zijn van gemeentesubsidie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.