Cultuur

Het CDA hecht veel waarde aan kunst en cultuur. Het geeft kleur aan het leven. Door kunst kunnen we onze creativiteit, ideeën en gevoelens uiten en komen we in aanraking met andere perspectieven op de wereld. Bovendien is samen bezig zijn met cultuur een mooie verbindende activiteit. De verjaardag van Utrecht (900 jaar!) is een enorme kans om een verdere impuls aan cultuur te geven. Dit gaan we samen vieren, met al die mensen die daar enthousiast over zijn; op de bekende plekken in de stad en in de wijken. Al met al is het belangrijk dat iedereen zijn of haar (creatieve) kwaliteiten kan ontwikkelen en ook in aanraking kan komen met de kunst van anderen.

Cultuursubsidies

Het CDA wil graag een gemeentelijk cultuurbeleid waarbij de aandacht voor professionele kunst en amateurkunst goed in balans is. Wij vinden daarom dat er op dit moment meer subsidiegeld voor de amateurkunsten nodig is. Het Utrechtse subsidiegeld kan bijvoorbeeld beter besteed worden aan culturele verenigingen, in plaats van aan grote, gevestigde culturele instellingen of festivals. Zo kunnen meer mensen samen aan de slag met cultuur. Ook de wijkcultuurhuizen spelen daarbij een belangrijke rol. Zij moeten daarom goed ondersteund worden door de gemeente.

Wij zijn groot voorstander van het leggen van meer verbindingen tussen amateurgezelschappen, culturele instellingen en initiatieven, zoals festivals. Hier moet in de subsidieverlening op aangestuurd worden. Instellingen die subsidie van de gemeente krijgen, mogen bovendien nooit volledig afhankelijk van gemeentesubsidies zijn. Zij moeten ernaar streven om mix van verschillende inkomsten te genereren.

Een groot deel van de cultuursubsidies wordt één keer in de vier jaar vastgesteld. Een goede zaak wat ons betreft, want daardoor ontstaat continuïteit in het cultuurbeleid. Wel moet er voldoende geld gereserveerd worden voor nieuwe initiatieven die buiten deze cyclus ontstaan. Ook moet de subsidieaanvraag goed toegankelijk blijven voor kleinere initiatieven. In het huidige systeem vallen zij soms buiten de boot, omdat ze concurreren met grote instellingen.

Cultuureducatie

Wij willen ook meer investeren in cultuuronderwijs voor jongeren van 15 tot 25 jaar. Via basisscholen, voortgezet onderwijs en MBO-instellingen kan veel gedaan worden om jongeren in aanraking te brengen met cultuur.

Festivals en evenementen

De festivalcultuur bloeit als nooit tevoren. Het CDA juicht dit toe, maar vindt dat grote evenementen goed gespreid moeten worden in ruimte en tijd, om zo overlast zo veel mogelijk te voorkomen. Ook moeten festivals niet afhankelijk zijn van gemeentesubsidie.

In het kort:

  • Het CDA Utrecht wil dat er meer geld beschikbaar komt voor de amateurkunsten. Het Utrechtse subsidiegeld kan bijvoorbeeld beter besteed worden aan culturele verenigingen, in plaats van aan grote, gevestigde culturele instellingen of festivals.
  • In de binnenstad moeten meer zichtbare bordjes op logische plekken komen die naar musea verwijzen, zodat deze goed vindbaar zijn.
  • Het CDA Utrecht wil dat de musea ook vaker 's avonds haar deuren kunnen openen.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.