Het Utrechts verkeersbeleid kan beter!

De verkeersplannen van de gemeente gaan ervan uit dat de stad kan groeien, terwijl er minder auto's rijden. Dat is onzin. De gemeente neemt het dan ook niet zo nauw met de feiten en de verkeerscijfers. En dat blijkt ook keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer. CDA-lijsttrekker Sander van Waveren blijft zich in de verkeersplannen vastbijten en haalt telkens de fouten boven tafel. Hij zegt daarover:

"Utrecht is de vierde stad van Nederland, dan heb je een fatsoenlijk verkeersbeleid nodig, geen politiek hobbyisme, waarbij auto's telkens weggedroomd worden. Uiteindelijk heeft iedereen daar last van."

Problemen in de praktijk

De 't Goylaan is de eerste plek waar het nieuwe verkeersplan in de praktijk voelbaar is. Het leidt tot lange files op de Waterlinieweg, tot hufterig gedrag van mensen die er toch langs proberen te rijden en tot gevaarlijke situaties op het voorrangsplein, waarvan nog steeds niet duidelijk is hoe de regels zijn. En wat doen de coalitiepartijen (D66, Groenlinks, VVD en SP) onder aanvoering van wethouder Van Hooijdonk? Meer stadsboulevards en voorrangspleinen aanleggen! En ze stemmen zelfs tegen een pas op de plaats maken en zorgvuldig naar alternatieven en de veiligheid kijken.

Betere oplossingen

Het CDA snapt ook dat het autoverkeer niet eindeloos kan groeien in onze stad. Maar wij staan voor een realistisch verkeersbeleid. Een beleid waarbij geïnvesteerd wordt in invalswegen voor de stad waarmee auto's snel de stad in en uit kunnen, waar door groene golven gezorgd wordt dat het verkeer snel door kan stromen, zodat ze niet door woonwijken hoeven te sluipen. Daarmee zorgen we dat bestemmingsverkeer snel komt waar het zijn moet. En we zorgen voor een herkenbare inrichting, waar mogelijk met rotondes, waar nodig met stoplichten, zodat iedereen veilig thuis kan komen.

Meer weten?

In deze uitzending van Nieuwsuur legt Sander van Waveren uit waarom de gemeentelijke plannen niet deugen. Volg hem via facebook of twitter om op de hoogte te blijven of om een vraag te stellen!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.