Sander beantwoordt veelgestelde vragen over het Zandpad

 

Op Twitter en Facebook krijg ik regelmatig reacties op berichten over het Zandpad. Het CDA vindt dat de prostitutiezone daar terecht is gesloten, net als die in de Hardebollenstraat. Er komt nog regelmatig nieuws over naar buiten, bijvoorbeeld als er weer rechtszaken tegen mensenhandelaars zijn of wanneer de gemeente opnieuw geld uitgeeft in een poging het vernieuwde Zandpad te openen.

De reacties op Twitter zijn soms inhoudelijk, maar meestal voorbeelden van wegkijken en ontkennen van onterechte aannames of scheve vergelijkingen. Daarom op deze pagina een paar van de grootste misvattingen in één keer beantwoord.

 

1. “Het Zandpad is onterecht gesloten!”

Deze stelling komt vaak terug, maar is bewezen onwaar. Op het Zandpad waren een aantal exploitanten van ramen, waarvan Wegra de grootste was. Die moesten (mede) toezicht houden op  de veilige werkomstandigheden in de kamers die zij verhuurden. Dat deden ze onvoldoende. Omdat daarmee duidelijk was dat de exploitanten niet voor een veilige werkomgeving konden zorgen moest de gemeente de vergunningen intrekken.

Dat is tot aan de hoogste rechter uitgevochten en de gemeente heeft in alle gevallen gelijk gekregen. Zie dit nieuwsbericht en dit nieuwsbericht.

2. “Er waren geen (of nauwelijks) misstanden op het Zandpad”

Dit is vaak de tweede lijn van verdediging. “Misschien voldeed Wegra niet aan de vergunningvoorwaarden, maar dat is maar bureaucratie, het was veilig werken aan het Zandpad.” Ook hier heeft de rechtbank inmiddels wel bewezen dat het behoorlijk anders ligt. Er is celstraf uitgedeeld voor mensenhandelaren die op het Zandpad werkten (link). Nog steeds komen er nieuwe zaken voor de rechter, waarbij misstanden op het Zandpad een belangrijke rol spelen. Zie bijvoorbeeld hier

Het is niet geloofwaardig dat dit allemaal kon gebeuren terwijl de exploitanten en andere sexwerkers op het Zandpad het niet doorhadden.

3. “Nu werken alle vrouwen van het Zandpad illegaal!”

Dit is een lastige stelling, omdat niemand kan weten wat er allemaal illegaal gebeurt. We moeten daarvoor dus afgaan op de signalen. Heel praktisch denk ik dan: als de honderden vrouwen van het Zandpad in de stad waren gebleven en illegaal werkten, dan zou dat zeker opvallen, dan kregen we daar veel meer signalen over, van buren, politie of zorgverleners. Bij de gemeente zijn die niet massaal binnengekomen. Ook de politie heeft hierover vragen beantwoord: “Bij politie en OM bestaat niet het beeld dat door sluiting van het Zandpad er op grote schaal onvergunde prostitutie is bijgekomen.

En bovendien: illegaal werken, moet je gewoon niet doen. In geen enkele branche, het is geen argument om dan maar de mensenhandel in stand te houden.

4. “Het CDA wil alle prostitutie de stad uit hebben!”

Altijd makkelijk natuurlijk om niet naar de argumenten te hoeven luisteren en geheime agenda's te vermoeden. Het klopt dat het CDA niet bepaald enthousiast is over prostitutie, maar tegelijkertijd beseffen we dat het er altijd zal zijn. Daarom zoeken we naar manieren om het goed te reguleren en zorgen voor veilige randvoorwaarden. Wat we niet willenis dat de gemeente miljoenen blijft uitgeven om de prostitutie te faciliteren.

Daarom heeft het CDA bijvoorbeeld voor het bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg gestemd, waar ruimte in is opgenomen voor een goed gecontroleerde seksinrichting.

5. “Ja maar, [ …aspergetelers / Albert Heijn / de belastingdienst …] houden zich ook niet aan de wet!” 

Het ene kwaad maakt het andere niet minder erg. Het is het antwoord van die mensen in de prostitutiesector die niet naar hun eigen problemen willen kijken, maar vingerwijzen. Dit is altijd een zwaktebod in de argumentatie, maar vooruit, laat ik er ook maar op reageren. Meestal is die argumentatie op twitter dan: “Ja maar, als er misstanden zijn bij één aspergesteker, wordt toch ook niet een hele sector gesloten.” Dat slaat de plank natuurlijk mis, omdat bij de prostitutie ook niet een hele sector gesloten is door de gemeente - de vergunning van exploitanten, die zich niet aan de regels hielden, is ingetrokken. Er is nog prostitutie mogelijk in de stad.

Meestal vraag ik dan terug of mensen misstanden kennen in Utrecht die niet aangepakt worden, daar kan ik dan namelijk wat mee als Utrechts raadslid. Nog nooit heb ik daar de afgelopen jaren een concreet voorbeeld op terug gehoord.

Overigens wordt daarbij vaak ook geen onderscheid gemaakt tussen uitbuiting en slechte werkomstandigheden (ook erg!) en de mensenhandel en mishandeling, die aan het Zandpad plaatsvond. Natuurlijk moeten misstanden overal bestreden worden en de rechter toetst uiteindelijk of de maatregelen proportioneel zijn. Maar misstanden op de ene plek zijn geen argument om weg te kijken op een andere plek.

6. “De gemeente heeft beloofd dat de ramen zouden terugkeren!”

Dat heeft het college van B&W inderdaad gezegd en veel fracties in de raad ook, maar het CDA niet. Al direct in 2014 stemde de CDA-fractie tegen het plan om naast het gesloten Zandpad een nieuwe prostitutiezone te openen. Het CDA pleitte bovendien al veel langer voor sluiting van de Hardebollenstraat. Ik ben blij dat een meerderheid in de gemeenteraad daarin bijgedraaid is en dat de gemeente inderdaad de Hardebollenstraat opgekocht heeft.

Dat het Nieuwe Zandpad telkens mislukt heeft allerlei redenen. Wij zullen ons best doen om anderen te overtuigen om niet door te gaan met dit plan. Daar mag je partijen dan gerust bij verkiezingen (en daarbuiten) op aanspraken, zo werkt dat in een democratie.

7. “De gemeente doet niks voor de vrouwen die op het Zandpad werkten”

Ook dit is onzin. Alle trajecten en ondersteuning die voor andere werklozen beschikbaar zijn, zijn ook voor vrouwen die op het Zandpad werkten beschikbaar en meer. Tijdens de sluiting is er allerlei maatwerk geweest en voldoende aanbod om geholpen te worden. 

De gemeente heeft bovendien – niet dat ik daar blij mee ben overigens – al ongeveer 5 miljoen uitgegeven aan een doorstart van het Zandpad. Ik ken geen andere sectoren die zoveel geld krijgen voor zo weinig werkgelegenheid.

“De vrouwen die vrijwillig op het zandpad werkten, worden nu gestraft voor wat anderen deden!”

Tot op zekere hoogte is dat waar, maar dat geldt voor elke branche. Toen V&D failliet ging raakten heel veel mensen hun baan kwijt. De gemeente start dan ook niet een nieuw warenhuis. Of in een iets preciezere (en recent actuele) vergelijking: Als een hotel gesloten wordt omdat de vergunningen niet op orde zijn, is het niet de gemeente die de reserveringen overneemt, daar moeten de ondernemer en de huurders zelf uitkomen.

8. “Je wilt de discussie niet aan met sekswerkers!”

Ook altijd een makkelijker verwijt, maar klopt van geen kanten. Afgelopen jaren heb ik op de radio, tijdens debatten in de stad, tijdens en na afloop van raadsinformatiebijeenkomsten met iedereen gesproken die dat wilde. En wie de kans gemist heeft is van harte welkom op het stadhuis of om een debat te organiseren. Het CDA geeft dan altijd thuis, juist omdat ik het belangrijk vind om misvattingen zoals hierboven beschreven recht te zetten en omdat ik vind dat je als raadslid verantwoording moet afleggen aan inwoners van de stad.

Hebben jullie nog andere vragen? Stuur ze gerust naar [email protected], dan voegen we ze toe!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.