08 maart 2023

Electrische auto opladen steeds lastiger, wat te doen?

CDA-raadslid Jan Bessembinders maakt zich zorgen over het beperkte aantal openbare laadpalen in Woudenberg. ,,Inwoners melden ons dat het steeds lastiger wordt om hun elektrische auto op openbare plaatsen op te laden’’, aldus Bessenbinders, die in het vragenuur van de gemeenteraadsvergadering bij het college informeerde of er korte termijn uitbreiding mogelijk is.

Bessenbinders constateert dat er in Woudenberg maar een beperkt aantal openbare laadpalen beschikbaar zijn, waaronder bij de Albert Heijn, de Jumbo en naast het Cultuurhuis. Tot voor kort was er ook een oplaadmogelijkheid bij de Stedin-locatie aan Ekris 42C, maar die is volgens Bessembinders kortgeleden door Stedin technisch onmogelijk gemaakt. 

Daarnaast is één van de laadpunten bij het Cultuurhuis ook nog eens defect. Bessembinders verzocht het college om met de beheerder van de laadpalen naast het Cultuurhuis in overleg te treden om het defecte laadpunt te repareren. Ook vroeg hij zich af of er gesproken kon worden met Stedin, om de laadmogelijkheid tegen betaling aan Ekris 42C weer in ere te herstellen.

GRONDEIGENDOM

Het college zegt toe de defecte laadpaal bij het Cultuurhuis te zullen melden bij Groendus. Dit bedrijf heeft alle laadpalen in de gemeente Woudenberg in beheer en is verantwoordelijk voor de juiste werking en het repareren van eventuele defecten.

Over de laadpaal aan Ekris 42C meldt het college dat dit naar haar weten geen openbare maar een privéoplaadmogelijkheid betreft. ,,Die staat namelijk niet op gemeentegrond, maar op eigen terrein van Stedin. Daar mogen helemaal geen openbare laadpalen geplaatst worden. Dit klinkt dan ook als een gemaakte keuze van Stedin waar de gemeente, omwille van het grondeigendom, geen invloed op kan uitoefenen’’, aldus het college, dat wel contact wil gaan opnemen met Stedin om te vragen wat de aanleiding is geweest voor het beëindigen van de mogelijkheid om aan Ekris 42C tegen betaling te kunnen laden.

De gemeente is bezig met de voorbereidingen voor een onderzoek dat de kansen, mogelijkheden en verbeteringen van de laadinfra in kaart moet gaan brengen. Het was de bedoeling om dit te laten doen door hbo-studenten, maar inmiddels er twijfel ontstaan over het niveau van kwaliteit dat in dit onderzoek geleverd kan worden. Met de raad zal waarschijnlijk binnenkort worden overlegd om hiervoor een extern bureau in te schakelen.

VRAAGGESTUURD

Een antwoord op de vraag van Bessembinders of het mogelijk is om, vooruitlopend op dit onderzoek, alvast wat uitbreiding te doen met extra laadplekken achter bijvoorbeeld het Cultuurhuis en bij De Camp, blijft wat meer in het midden liggen. ,,Het is altijd mogelijk om extra laadpalen aan te vragen, met de nadruk op ‘aanvragen’. 

De gemeente vraagt niet proactief aan Groendus om er extra openbare laadpalen bij te plaatsen’’, reageert het college. ,,Dit is niet opgenomen in het huidige, vraaggestuurde beleid. Totdat er beleidswijzigingen zijn doorgevoerd, geldt de werkwijze dat er pas laadpalen bijkomen als er door een bewoner, particulier of ondernemer een aanvraag wordt ingediend. Tenzij uit de cijfers blijkt dat laadpalen dusdanig goed worden gebruikt, dat er behoefte is aan extra oplaadpunten.’’ Omdat de gemeente dit niet kan controleren, zal hierover contact worden opgenomen met Groendus.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.