08 maart 2023

Groene campagnecolf met minister en gedeputeerde

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen werpen hun schaduwen vooruit.

Zaterdag trok er een heuse ‘groene golf’ door Woudenberg. Gedeputeerde en CDA-lijsttrekker voor de provincie Utrecht Mirjam Sterk bezocht samen met haar partijgenoot, de minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot, de Woudenbergse zaterdagmarkt om in gesprek te gaan met inwoners.


KANDIDATEN

De CDA-bewindslieden werden ontvangen door een team van actieve leden van het CDA-Woudenberg. In dit gezelschap bevonden zich uiteraard ook de Woudenbergse kandidaat voor de Statenverkiezingen verkiezingen Esther van der Hart en de kandidaat voor het Waterschap Vallei en Veluwe Michel Hardeman. Bestuursvoorzitter van het CDA Woudenberg Co Meerveld was in zijn nopjes met het bezoek van de minister en de gedeputeerde aan Woudenberg.

 

POLARISATIE DOORBREKEN

Op de markt werden diverse gesprekken gevoerd over actuele thema’s voor de provincie Utrecht en het Waterschap Vallei en Veluwe. De kernpunten van het CDA-verkiezingsprogramma werden middels flyers kenbaar gemaakt, maar belangrijker waren de persoonlijke ontmoetingen, de gesprekken en vragen van potentiële kiezers. 

Via de sociale mediakanalen van CDA-Woudenberg was al een oproep gedaan aan inwoners om vragen aan deze CDA-bewindslieden in te sturen. Dit maakte het bezoek van de twee bewindslieden aan Woudenberg volgens Meerveld zeer efficiënt en interactief. Moeilijke thema’s als wonen, leefbaarheid, landbouw en natuur werden besproken. Het huidige woonbeleid en de enorme stappen die minister Hugo de Jonge hierin maakt werd toegelicht. Natuurlijk kwam ook het onderwerp stikstof veelvuldig ter sprake. Door Mirjam Sterk, die zich als gedeputeerde in de provincie Utrecht bezighoudt met Landbouw, Natuur, Bodem, Water, Sport en Bestuur, werd nadrukkelijk aangegeven dat het CDA staat voor oplossingen en dat zij de huidige polarisatie wil doorbreken. ,,Het is niet een keuze voor alleen natuur of alleen landbouw. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan oplossingen’’, liet Sterk weten.

INNOVATIE

Het was zaterdag overigens niet de eerste keer dat provinciale en landelijke kopstukken Woudenberg aandoen. In augustus van het vorige jaar bezochten diverse CDA-bewindslieden deze gemeente om het huidige regeringsbeleid met de achterban te evalueren. Ook toen waren Mirjam Sterk en Hanke Bruins Slot van de partij. Samen met Wopke Hoekstra, Marnix van Rij en Derk Boswijk bezochten zij destijds Boerderij Rumelaar en spraken met de CDA achterban. 

Een terugkerende vraag aan de CDA-ers tijdens dit campagnebezoek was: Wat heeft het CDA gedaan met de input die vorig jaar is opgehaald bij de achterban in de regio? Hierop kwamen volgens Meerveld duidelijke antwoorden. ,,Zo heeft het kabinet door de inzet van het CDA Johan Remkes aangesteld om alle betrokken partijen rond het stikstofdossier aan tafel te krijgen. Het landbouwakkoord is door het werk van Derk Boswijk genuanceerd met de bekende evaluatiemomenten. Verder is innovatie als een krachtig instrument voor stikstofreductie ingezet en zal de zogenoemde Kritische Depositie Waarde (KDW), die bepaalt hoeveel stikstof mag neerslaan in een bepaald natuurgebied, niet (meer) als enig parameter worden gebruikt.

Mirjam Sterk werkt in de provincie Utrecht dagelijks aan de geagendeerde thema’s en zij heeft onder meer de discussie over de concurrentie bij uitkopen van agrariërs door de verschillende partijen op de agenda gezet’’, aldus Meerveld.

Na een wandeling door het centrum, waarbij ook een aantal winkels en de viskraam werden aangedaan, werd het bezoek in Woudenberg afgesloten en verplaatste de ‘groene golf’ zich voor het vervolg van de campagnetoer naar Veenendaal. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.