08 maart 2023

Kandidaat Statenlid Esther van der Hart: wat wil ze bereiken in de provincie?

Het wij-gevoel mag meer terugkomen in de maatschappij; minder ik, meer wij. Laten we luisteren naar elkaar en de verbinding zoeken", aldus Esther van der Hart.

Hieronder volgt het interview met Esther uit de Woudenberger van 7 maart.
Van der Hart, een maatschappelijk actieve vrouw, is geboren en getogen in Woudenberg. Ze werkt momenteel - na een loopbaan als docent in het basisonderwijs - als intern begeleider op een school, wat haar verantwoordelijk maakt voor de leerlingenzorg en de kwaliteit van het onderwijs. Ook haar vrije tijd spendeert ze bij voorkeur met anderen: ze zit op korfbal en gaat naar de kerk in Woudenberg. Verder gaat ze graag met haar gezin, familie of vrienden op pad.

Opwarming aarde

De natuur is voor Van der Hart één van de redenen waarom zij houdt van Woudenberg:,,Ik vind het heerlijk wonen in Woudenberg, ik geniet van de landelijke omgeving. En ik hou ook van het verenigingsleven. Onze kinderen gaan in Woudenberg naar school en voetbal. Het is fijn dat alles zo dicht bij elkaar is en dat je veel mensen kent. Sociale controle klinkt wat zwaar, maar ik laat mijn kinderen met een gerust hart buiten spelen."
Haar liefde voor de natuur vormde de voedingsbodem van haar CDA-lidmaatschap:,,De opwarming van de aarde is het grootste risico voor de generaties na ons. Daarom zetten wij ons in voor een duurzame samenleving en schone energie. Maatregelen om dit te bereiken moeten voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn."

Natuur en Landbouw

Dus ook voor de boeren, aldus het kandidaat-Statenlid:,,Allereerst draag ik de boeren een warm hart toe. Mijn vader komt zelf van een boerderij en de generaties voor hem ook. Ik zie hoe hard en goed er wordt gewerkt. Ik breng met mijn gezin geregeld een bezoekje aan de boerderij om onze kinderen te laten zien waar ons voedsel vandaan komt en waarom boeren belangrijk zijn voor ons. Het CDA kiest bewust voor natuur én landbouw, het versterkt elkaar. Het één sluit het ander niet uit. Het CDA wil in Utrecht de stikstofaanpak, zoals deze in maart vorig jaar in de Provinciale Staten is vastgesteld, doorzetten. Deze aanpak gaat uit van draagvlak onder boeren. Daarbij zijn we tegen verplichte uitkoop."
Zowel financiën als een goede staat van de natuur zijn belangrijke thema's bij het CDA. Van der Hart:,,Het CDA hield zich hiermee bezig sinds het vaststellen van de Utrechtse landbouwvisie in 2018, die door de toenmalige CDA-gedeputeerde is opgesteld en bijna unaniem door de Staten is aangenomen. Door de interventies vanuit het rijk - met name het beruchte kaartje van minister Van der Wal - is dit proces stil komen te liggen, maar een bij wijze van spreken blauwdruk van onze provincie is gelukkig af. Hierin anticipeerden het CDA en de Provincie Utrecht al op de stikstofcrisis. In Utrecht liggen er, door het vroegtijdig meenemen van deze stikstofproblematiek, goede plannen."


Het hand-in-hand laten gaan van op het oog elkaar tegensprekende kwesties is ook uitgangspunt van het CDA, en nadrukkelijk van Van der Hart zelf.,,Er zijn steeds meer partijen die op willen komen voor één belang of één doelgroep. Maar het CDA gelooft dat we alleen met elkaar - als één land - de grote uitdagingen van deze tijd aan kunnen. Als christendemocraat wil ik iedereen de ruimte geven om te zijn wie hij of zij is. Iedereen heeft het recht zich te ontwikkelen op de manier die hem of haar past. Je hoort erbij, je mag er zijn! Dit alles past ook heel erg bij mijn dagelijkse werkzaamheden in het onderwijs, vandaar dat ik voor het CDA kies."

Doorfietsroutes

 En hoe zit het met de andere twee prangende issues, namelijk mobiliteit en het huizentekort? Van der Hart wil voor het eerste investeren in autowegen, fietspaden en beter OV, voor het tweede meer maatwerk. „Allereerst zijn investeringen in wegen en Openbaar Vervoer noodzakelijk. In Woudenberg neemt de druk op de N224 en N226 alleen maar meer toe, daarom pleiten we voor een betere ontsluiting van Woudenberg. Ook zien we steeds meer snelle fietsers op te smalle en/of onoverzichtelijke fietspaden. Daarom versnellen we de aanleg van provinciale doorfietsroutes en zetten we in op veilige fietsroutes naar scholen. Daarnaast moet betaalbaar openbaar vervoer alle steden en dorpen bereiken."
,,Voor woonvoorzieningen willen we een doelgroepgerichte aanpak, waarbij in elke gemeente de juiste woningen worden gebouwd. Er ligt momenteel te veel focus op betaalbare koopwoningen en middenhuur, waardoor sociale huur en duurdere koop achterblijft."


Zaken om op te kauwen. Van der Harts tegenwicht: nuchterheid:,,Ik zeg altijd dat je hoge verwachtingen moet hebben, maar ook realistisch moet zijn. Mocht ik in de Staten komen, dan zal ik een luisterend oor bieden voor iedereen en het samenwerken tussen partijen bevorderen."


Daarnaast steekt het CDA-lid de komende tijd energie in het promoten van haar partij:,,Ik wil dat kiezers laten horen waar het CDA voor staat: fatsoen en respect, waarden als naastenliefde, verantwoordelijkheid, rentmeesterschap, solidariteit en rechtvaardigheid. Degelijke waarden en normen die zorgen dat we in dit volle land vreedzaam met elkaar samen kunnen leven."

Kinderdebat

Los van de CDA-zichtbaarheid geeft Van der Hart ruchtbaarheid aan de verkiezingen, waarvoor doorgaans de opkomst laag is.,,We verzorgen met het CDA Woudenberg op alle basisscholen van Woudenberg in de groepen 8 een gastles over politiek. Dit gaat over de gemeente, provincie en het rijk. En daaropvolgend organiseert het CDA Woudenberg het jaarlijkse kinderdebat. Iedere klas heeft een stelling aangeleverd en we gaan met elkaar hierover in debat. We hopen op deze manier de provinciale én de waterschapsverkiezingen onder de aandacht te brengen. We hebben gelukkig een ontzettend gedreven campagneleider die voor veel promotie zorgt binnen de Provincie Utrecht."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.