17 maart 2022

Uitslagen GR2022 zijn binnen, CDA behoud zetels

Na uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn binnen en het CDA behoud in Woudenberg zijn zetels! In totaal heeft bijna 68% van de Woudenbergers zijn stem uitgebracht, waarvan er in totaal 1008 stemmen naar iemand op de CDA-lijst gingen. Nu de verkiezingen voorbij zijn gaan de fracties aan het werk om een coalitie te vormen en gaat het CDA zich de komende jaren inzetten om zoveel mogelijk standpunten uit het verkiezingsprogramma uit te voeren.

De verkiezingen komen na een zeer bewogen vier jaar waarin Michel en Jan in raad vanuit de oppositie zich vol ingezet hebben voor de belangen van elke inwoner van Woudenberg en dus eigenlijk vier jaar lang campagne hebben gevoerd. Vanaf zomer vorig jaar hebben het campagne-team en de kandidaad raadsleden actief laten zien wat het CDA allemaal in de raad bereikt heeft en wat de plannen voor de komende vier jaar zijn. Dit kwam allemaal samen in het verkiezingsprogramma, met als motto "op weg naar Woudenberg met toekomst".  Hier ligt de nadruk op de negen prioriteiten voor de komende vier jaar, waaronder: gezonde financiën, een bruisend dorpshart, en een duurzaam dorp. Het campagneteam heeft ook laten zien hoe belangrijk het de betrokkenheid van jonge woudenbergers vind in de zeer geslaagde kinderen- en jongeren/studenten debatten.

Na de campagne was het de beurt van de Woudenberger om de gemeenteraad samen te stellen. De voorlopige uitslag is:

Partij Stemmen Zetels Verschil GR2018
SGP 1921 4 +1
GBW 1894 4 -1
PvdA/GL 1088 2 -
CDA 1008 2 -
CU 644 2 -
VVD 608 1 -

Hiermee is SGP de grootste partij de komende vier jaar. Felicitaties aan de SGP en aan PvdA/GL en VVD die, ondanks dat zij niet op zetelwinst staan, ook meer stemmen kregen. Wij willen natuurlijk iedereen bedanken die op het CDA heeft gestemd. Met onze twee raadsleden gaan we ervoor zorgen dat we zeker op weg gaan naar een Woudenberg met toekomst!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.