Nel Kroese

Kandidaat

Ik ben Nel Kroese, geboren in 1943 op Wieringen. Ik ben gehuwd en wij hebben twee zonen en 6 kleinkinderen. Na mijn huwelijk ben ik bestuurlijk actief geworden in de Nederlandse Christen Vrouwenbond; o.a. was ik voorzitter van het district Utrecht. Zo ook van de Vrouwenraad in Woudenberg. In 1984 werd ik lid van de gemeenteraad van Woudenberg. Van 1986 tot 1994 was ik wethouder met o.a. de portefeuilles Sociale Zaken en Milieu en van 1994 tot 1998 voorzitter van de CDA-fractie. Daarna heb ik bestuurlijke functies vervuld bij de woningbouwvereniging “De Vooruitgang” in Woudenberg en bij de Protestantse Gemeente “De Voorhof”. Op dit moment ben ik lid van het Platform van Kerken en van de W.M.O. adviesraad.

Vanaf de oprichting ben ik lid van het CDA omdat destijds de combinatie van de in het CDA opgegane partijen mij aansprak. Sinds 1976 woon ik met plezier in Woudenberg en draag graag mijn steentje bij aan goede leefomstandigheden voor alle burgers. In dat kader vind ik het o.a. belangrijk dat de verkeerssituatie in het dorpscentrum wordt verbeterd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.