Bestuur

De rol van de gemeente zal de komende jaren sterk veranderen. "zorgen dat... in plaats van zorgen voor..." past hierbij. Wij streven naar een bestuur en dienstverlening waarbij de gemeente kaders stelt en bepaalde faciliteiten beschikbaar maakt, terwijl u als inwoner steeds belangrijker wordt om er daadwerkelijk voor te zorgen. Als CDA willen we de participatie van inwoners sterk stimuleren zonder onze eigen verantwoordelijkheid uit de weg te gaan. 

Omdat we een relatief kleine gemeente zijn, streven we er naar om goede en duurzame samenwerkingsverbanden met buurgemeenten te onderhouden. Dit om de kwetsbaarheid van ons eigen ambtenarenapparaat te verminderen, om door samenwerking kosten te reduceren en om van elkaars kennis gebruik te maken. Een intensievere relatie met regionale samenwerkingsverbanden, zoals de FoodValley-gemeenten, kan met name op het gebied van economische ontwikkeling een belangrijke bijdrage leveren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.