Communicatie

We zullen inzetten op een verdere verbetering van de communicatie tussen u als inwoner en de gemeente. Heldere en tijdige communicatie en het nakomen van afspraken is het doel. Hiermee is al een goed begin gemaakt via de lokale pers en de website van de gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.