Ondernemers

Woudenberg kent veel bedrijvigheid binnen de dorpsgrenzen. Wij zijn trots op onze lokale ondernemers, groot en klein. Ondernemers willen we, binnen de wettelijke kaders, zoveel mogelijk de ruimte en vrijheid geven om nieuwe initiatieven te ontplooien. Ook de komende vier jaar willen we ons inzetten voor de ontwikkeling van deze bedrijven. Dit doen we door actief lokale ondernemers te betrekken bij gemeentelijke aanbestedingen en verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein.

Ook de lokale middenstand is onmisbaar voor het karakter van Woudenberg. Het voorzieningenniveau in regiogemeenten neemt af. Een opwaardering van het dorpscentrum op korte termijn moet bijdragen aan een blijvend interessante vestigingsplaats. 

Het CDA staat positief kritisch tegenover de ontwikkeling van een nieuw consumentenplein buiten het centrum. Deze ontwikkeling moet een aanvulling zijn op de bestaande middenstand en mag niet kannibaliserend werken op de huidige ondernemers. 

Daarnaast wil het CDA mogelijkheden onderzoeken voor een bedrijfsverzamelgebouw, zodat voor (startende) ondernemers en zzp'ers betaalbare bedrijfsruimte beschikbaar is om zich te vestigen, te ontwikkelen en van elkaar te profiteren. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.