Onderwijs

Onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen. "Normaal als het kan, speciaal als het moet". Dit geldt zowel voor kinderen die een duwtje in de rug nodig hebben als voor kinderen die meer uitdaging kunnen gebruiken. Goede faciliteiten vinden we hierbij noodzakelijk.

Wij hechten veel waarde aan de mogelijkheid dat de verschillende scholen hun eigen identiteit kunnen behouden. Ook wanneer dit nieuwbouw in de vorm van een brede school betreft. Verder streven we naar veilige voorzieningen waarbij kinderen ook na schooltijd opgevangen, begeleid en uitgedaagd kunnen worden. Veiligheid van deze voorzieningen geldt niet alleen voor de scholen en de opvang, maar ook zeker voor de omwonenden. In een tijd dat steeds meer kinderen met de auto gebracht en gehaald worden, heeft dit zeker invloed op de buurt. Bij nieuw te ontwikkelen accommodaties heeft de veiligheid van kind en omgeving prioriteit bij het CDA. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.