Duurzaamheid

Hoe wordt Woudenberg een groene gemeente?

 

Met het thema duurzaamheid heeft iedere inwoner te maken. Het begint namelijk al met de vraag wat je echt nodig hebt en (nieuw) aan wilt schaffen of kun je het halen bij de kringloopwinkel of Dorcas en wat te denken van het delen van spullen zoals een boormachine, fiets of aanhangwagen? Meteen volgt daarop de vraag, hoe het verpakt is en wat we doen met afval. In Woudenberg scheiden we dit al goed, maar het mag nog beter, zodat ons afval beter kan worden ingezameld, verwerkt en weer goede grondstoffen oplevert. Als er verbeteringen in het huidige systeem met de klikobakken mogelijk zijn en bijvoorbeeld leiden tot een kliko minder, dan zullen wij daarvoor pleiten.

Duurzame energie

Wat betekent duurzame energie voor Woudenberg? Komen er windmolens en zonneparken en zo ja, waar? Het CDA Woudenberg wil dat er eerst gekeken wordt naar het plaatsen van zonnepanelen op daken, voordat andere meer ingrijpende opties overwogen worden. We moeten creatief denken en ook vooral goed samenwerken met zowel organisaties binnen Woudenberg als met andere gemeenten. Het CDA Woudenberg heeft al overleg gehad met omliggende gemeenten en daar is bijvoorbeeld het idee van een lint van zonnepanelen langs de A12 besproken. Helaas kwam dit idee niet door de gemeenteraad. In de direct omliggende gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Bunnik en Zeist is er namelijk wel belangstelling voor. Woudenberg zet zichzelf hiermee buiten spel.

Grote uitdagingen, grotere ambitie

De opgave is groot voor Woudenberg, zo’n 20% van de duurzame energie in de regio (Amersfoort, Leusden, Bunschoten, Soest, Eemnes) komt voor rekening van ons dorp. In Leusden bijvoorbeeld worden al inspraakavonden georganiseerd en is er een routekaart: wat gaan ze doen en hoe pakken ze het aan? Gesprekken met bewoners zijn hierin belangrijk. De energietransitie kan alleen een succes worden wanneer bedrijven en inwoners hierbij tijdig en intensief betrokken worden om mee te denken en ook om draagvlak te creëren. Het dorp barst namelijk van de goede ideeën, kijk maar naar de energiecoöperatie Woudenberg die in het najaar van 2021 door inwoners zelf is opgericht. Niemand is tegen duurzaamheid, het is tenslotte de bedoeling om deze planeet zonder milieuschuld door te geven aan volgende generaties. Jongeren zijn bezorgd over hun toekomst en over hoe hun wereld er straks uitziet en ouderen zijn van harte bereid om zich hiervoor in te zetten, als zij maar tijdig erbij worden betrokken.

 

Wij willen ons inzetten voor

  • Bewust omgaan met afval dat geproduceerd wordt en zoveel mogelijk hergebruik van materialen;
  • Stimuleren van duurzame keuzes in het dagelijks leven en toepassen van biodiversiteit in tuinen en plantsoenen;
  • Samenwerken met inwoners en lokale bedrijven om van de overgang naar duurzame energie een succes te maken en aanmoedigen van lokale initiatieven.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.