Mobiliteit

Hoe houden we het dorp bereikbaar en veilig?

 

Verkeersveiligheid blijft een belangrijk punt voor het CDA. Woudenberg ligt nu eenmaal op een kruispunt van provinciale wegen. Deze centrale ligging heeft veel voordelen voor ons dorp. De keerzijde is echter dat deze wegen niet alleen erg druk zijn tijdens de spits, maar ook daarbuiten. In de toekomst zal de drukte nog verder toenemen door de nieuwe wijk Hoevelaar met 900 woningen, eventuele verdere uitbreidingen in de toekomst aan de oostkantvanWoudenberg,endoornieuwbouw in onze buurgemeente Scherpenzeel. Het CDA wil dat er oplossingen komen voor de drukte op de N224 en wij zullen dit bij de provincie en gemeente onder de aandacht blijven brengen. Het voorstel van de provincie om meer de fiets te nemen is geen optie voor al het werkverkeer en vrachtverkeer. Het CDA is voor goede oplossingen die voortkomen uit eerder uitgevoerde onderzoeken, maar wil geen geld uitgeven aan dure nieuw onderzoeken als die niet nodig zijn. Eerder onderzoek heeft twee jaar geleden al overtuigend aangetoond dat de N224 niet nog meer verkeer aankan en dat een nieuwe ontsluiting de enige oplossing is om de overlast voor weggebruikers en omwonenden te beperken.

Binnen de bebouwde kom blijft aandacht nodig voor verkeersveiligheid, zeker ook door het sluipverkeer. Het kan zijn dat het aantal bewegingen wel binnen de wettelijk toegestane norm van 5.000 voertuigbewegingen per rijrichting per dag valt, maar als dat betekent dat er bij jou voor de deur iedere 20 seconden een auto of een knetterende bromfiets langsraast, gaat dat ten koste van het woonplezier, toch?

 

Wij willen ons inzetten voor

  • Een goede verkeersontsluiting aan de randen van het dorp, met name bij Hoevelaar;
  • Tegengaan van sluipverkeer, zowel in de wijken als in het buitengebied;
  • Aanleggen van goede en veilige fietsverbindingen;
  • Goede inspraakmogelijkheden voor bewoners, met een duidelijke terugkoppeling.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.