Werken

Werken in Woudenberg

De bedrijven in Woudenberg geven aan dat er een goede samenwerking is met het college van B & W. Goede bedrijventerreinen zijn noodzakelijk, onder meer omdat dit werkgelegenheid oplevert. De helft van de banen bij deze bedrijven wordt ingevuld door Woudenbergers en veel daarvan gaan op de fiets naar het werk. Het blijkt echter dat er onvoldoende ruimte is voor bedrijven om uit te breiden en ook voor startende ondernemers is het lastig om een plekje te vinden. De hoeveelheid beschikbare bedrijventerrein is sinds 1994 zelfs verminderd met 8 hectare. We zien er de noodzaak van in om dit op de agenda te zetten en te houden. Daarnaast is een goede ontsluiting van het industrieterrein essentieel, vanwege de vele transportbedrijven, service en bouw- (gerelateerde) bedrijven.

 

Wij willen ons inzetten voor

  • Het vasthouden van de goede relatie tussen de gemeente en bedrijven.
  • Ruimtegebrek op het bedrijventerrein aanpakken

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.