Wonen

Voor iedereen een plek om te wonen!

Er is veel gebouwd in de afgelopen jaren. Toch wordt (betaalbare) woonruimte steeds meer een probleem voor iedereen. Er zijn de afgelopen periode stelselmatig woningen in het duurdere segment gebouwd, met als gevolg een groot tekort aan starterswoningen, goedkopere huurwoningen en huur- woningen in het algemeen. Dit wil het CDA beter in de gaten houden door het percentage dat hieraan moet voldoen vast te zetten. Onder druk van het CDA gaat het percentage sociale huurwoningen als onderdeel van nieuwbouwprojecten de komende jaren van 20% naar 30%. Wij zullen erop blijven hameren dat de belofte van het College ook echt wordt uitgevoerd. Ook voor senioren is het belangrijk om voldoende woningen te hebben, zodat zij, wanneer ze dat willen, kunnen doorverhuizen naar bijvoorbeeld een appartement. Slechts 16% van de woningen in Woudenberg is een appartement. Als er geen appartementen beschikbaar zijn voor senioren, dan zijn vaak dure aanpassingen aan de woning nodig, zoals bijvoorbeeld een traplift. Dat kan anders! Wanneer senioren wel door kunnen schuiven naar een woning van hun keuze, dan komen de woningen die zij achterlaten beschikbaar voor gezinnen. Daarnaast is het fijn wanneer oudere Woudenbergers in de buurt van het centrum kunnen wonen, dichtbij de voorzieningen die voor hen belangrijk zijn. Dit is onder meer goed voor de sociale contacten. De vraag naar mantelzorgwoningen neemt toe en wij pleiten voor het eenvoudig maken van het verkrijgen van vergunningen hiervoor.

 

Wij willen ons inzetten voor

  • Voldoende woningen voor starters én senioren om zo ook te zorgen voor betere doorstroming;
  • Het makkelijk maken om een vergunningen te verkrijgen voor mantelzorgwoningen;

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.