Zorg en Sociaal

Een gezond en sociaal dorp:

 

Er valt winst te behalen door een goede controle op de uitgaven en het inwinnen van informatie bij de zorggebruikers over de verleende zorg en of deze kwalitatief voldoet en efficiënt is. Daarnaast is een eerlijke verdeling van kosten tussen draagkrachtigen en minder draagkrachtigen noodzakelijk. Als mensen die meer te besteden hebben voor heel weinig geld gebruik maken van huishoudelijke hulp, omdat het zo goedkoop is, dan zal op termijn deze voorziening verdwijnen voor iedereen, omdat het te kostbaar wordt voor de gemeente.

Eenzaamheid onder ouderen en jongeren is een groot probleem, dat niet zo makkelijk op te lossen is. Ons dorp is met 25% gegroeid de afgelopen 30 jaar en dat heeft ook effect op de buurt. Niet iedereen kent elkaar meer en toch blijft het belangrijk om wel naar elkaar om te zien. Samen initiatieven ontplooien in de wijk kan daarbij helpen, bijvoorbeeld een ontmoetingsplek, buurtfeest, gezamenlijke moestuin of misschien wel een kinderboerderij. Wij denken graag met u/jou mee! Daarom hebben we in de vorige raadsperiode al Right to Challenge in Woudenberg geïntroduceerd: het recht om zelf als inwoner met steun van de gemeente maatschappelijke activiteiten te ontplooien. Verder is er veel vrijwilligerswerk en het zou goed zijn om dit actief onder de aandacht te brengen bij jongeren.

 

Wij willen ons inzetten voor

  • Goede zorg voor wie dat nodig heeft;
  • Een dorp waar niemand zich eenzaam hoeft te voelen, o.a. door meer initiatieven in de wijken;
  • Jongeren betrekken bij vrijwilligerswerk om hun netwerk te vergroten.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.