18 oktober 2011

Algemene beschouwingen 2012

Het afgelopen jaar was voor Woudenberg een roerig jaar. Het werd immers duidelijk dat de voorgenomen herindeling geen doorgang zou vinden. Als CDA betreuren we deze keuze van de minister, maar zijn in de wetenschap dat Woudenberg een gezonde financiële positie en een goed ambtelijk apparaat heeft om zelfstandig te kunnen blijven. Het CDA is daarom ook blij dat de volledige raad het college heeft aangegeven om de komende jaren geen fusiegesprekken aan te gaan met omliggende gemeenten. Een periode van rust is van belang om de toekomstige uitdagingen aan te gaan.

Woudenberg is ambitieus en maakt werk van plannen om de leefbaarheid voor burgers en het toekomstperspectief voor bedrijven voortdurend te vergroten. Als CDA juichen we dit van harte toe en zullen het college hier ook blijvend op wijzen.

Ondanks dat Woudenberg er goed voor staat is het ook duidelijk dat de financiële ruimte de komende jaren beperkter zal worden. De algemene uitkering vanuit de landelijke overheid zal vanaf 2012 minder worden waardoor er belangrijke keuzes gemaakt moeten worden om ook in de komende jaren de begroting sluitend te houden. Goed rentmeesterschap is hierbij van belang. Dit vraagt onder andere om draagvlak bij de inwoners en bestuurlijke moed.

Het CDA zal zich blijvend inzetten om de lastenverhoging voor burgers en bedrijven minimaal te houden. Ons thema voor deze raadsperiode is „omzien naar elkaar.. Juist in een tijd van financiële onzekerheid is het belangrijk om er als gemeente voor te zorgen dat het belang van iedere Woudenberger op de juiste manier wordt gediend.

Het CDA wil hier graag in meedenken. Binnen de diverse programma.s zijn er onderwerpen die enige aandacht behoeven om uiteindelijk met elkaar tot duidelijke keuzes te komen.

 

Michel Hardeman

Fractievoorzitter CDA afdeling Woudenberg

 

  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.