Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een blijvende zorg voor het CDA. Binnen de Woudenbergse gemeentegrenzen zijn verschillende punten waar onduidelijkheid bestaat of waar weinig zicht is. Dit veroorzaakt onveilige situaties, waarvan met name kinderen en ouderen de dupe zijn. In sommige gevallen helpt het aanbrengen of juist verwijderen van een verkeersbord. Komende periode willen we het aantal verkeersonveilige situaties sterk verminderen.

Daarnaast is extra aandacht voor fietsers belangrijk. Bij de herinrichting van het dorpscentrum moet dit absolute prioriteit hebben. Verder willen wij hierbij sturen op een "één keer goed" principe waarbij bijvoorbeeld drempels niet meerdere keren aangepast moeten worden om het gewenste succes te behalen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.