Zorg

Steeds meer taken van de (jeugd)zorg worden bij de lokale overheid neergelegd, waarbij steeds minder budget beschikbaar gesteld wordt. 

Om deze veranderingen het hoofd te bieden geloven wij hierbij in de samenwerking met kerken en maatschappelijke organisaties zoals PCOB, ANBO en Platform Gehandicapten Woudenberg. Bovenal geloven we hierbij in hulp van familie en vrijwilligers. Het sociale netwerk zien wij als onmisbaar in het vroegtijdig activeren van zorg. Hierin heeft iedereen een taak.  

Het CDA zal zich blijvend hard maken voor een zorgsysteem waarbij niet de kosten centraal staan, maar de oplossing. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.