Brenda Emmen-Hassell

Bestuurslid - Algemeen

Als geworteld Zeisterse sta ik midden in de samenleving en geniet volop van deze bosrijke omgeving. Door constructief aan de slag te gaan, wil ik mijn bijdrage leveren om Zeist tot een nóg mooiere plek te maken, waar je vol trots wilt leven. 

Ik verbind, motiveer en enthousiasmeer in mijn dagelijks werk. Mijn karakter is te typeren als extravert, waarbij ik mensen help om zichzelf sterker, zelfbewuster en krachtiger te maken. Het maakt mij blij als mensen hun eigen kracht ervaren en dit vervolgens delen met anderen.

Ik weet en erken dat er obstakels zijn in het leven; daar trek ik lering uit. Maar ik kijk vooral naar wat er wél kan en naar mogelijke alternatieven. Ik signaleer kansen en onderneem gerichte acties om anderen te enthousiasmeren en zo ieders droom te verwezenlijken. Altijd met respect voor het individu en aandacht voor verschillen tussen mensen.

Ik zoek naar kansrijke ontwikkelingen op gemeenteniveau, regionaal en/of landelijk en pak deze op, veelal samen met de inwoners waar ik mee in contact kom.

Ook maak ik mij sterk om de sociaal maatschappelijke voorzieningen in de wijken bereikbaar te maken en te houden voor iedereen die mee wil doen. Een gezonde omgeving waarbinnen initiatieven genomen kunnen worden. Behoud van dit sociaal netwerk is essentieel voor mij… als betrokken actieve inwoner van de wijk, buurt en gemeente Zeist.

Vanuit de gedachte dat we allemaal oprecht het beste willen voor onze inwoners, zoek ik gemakkelijk de samenwerking op, ook met partijen die verschillend denken over bepaalde onderwerpen. Want, wie wil er nou niet het beste voor onze gemeente en haar inwoners?!

Waar ik voor sta:

Verbondenheid en een gevoel van gemeenschap creëren: dat kenmerkt mijn passie als sociaal werker maatschappelijke ondersteuning.

Vanuit naastenliefde maak ik mij sterk om iedereen die actief wil meedoen in de samenleving, te ondersteunen met positieve energie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.