Nieuws

Nieuws

Verkiezingen Provinciale staten & waterschappen

CDA Provincie Utrecht: Nu bouwen aan Utrecht

Nieuwe woonvormen voor ouderen en starters. Innovatieve verkeersoplossingen voor een betere bereikbaarheid van huis en werk. Het verbeteren van de vestigingsmogelijkheden en bereikbaarheid van MKB en familiebedrijven. En een toekomstbestendige en duurzame landbouw. Dat zijn de hoofdpunten uit het provinciale verkiezingsprogramma, getiteld ‘Nu bouwen aan Utrecht’. 

Het CDA kiest bij het oplossen van maatschappelijke problemen voor oplossingen die van onderop worden gedragen, waardoor meer draagvlak ontstaat. Dit geldt ook voor uitdagingen rond duurzaamheid en energietransitie. Het CDA vindt dat de provincie vooral moet investeren in goede ideeën van inwoners en regionale bedrijven die de energietransitie vooruit helpen.

Flexibelere bouwgrenzen
De woningnood is een van de grootste maatschappelijke zorgen, met name in de Randstad. Het CDA wil daarom ook in de provincie Utrecht ruimere mogelijkheden voor maatwerk in woningbouw. Niet alleen in nieuwe woonvormen, maar ook in flexibelere bouwgrenzen van gemeenten (de zogeheten ‘rode contour’) moet worden geïnvesteerd. Verder kiest het CDA voor groene steden in een vitaal platteland, waarbij ruimschoots aandacht is voor meer groen in en rond de stad, recreatie en een toekomstbestendige landbouw.

Betrokkenheid inwoners
Lijsttrekker Derk Boswijk: “Ik ben ontzettend blij met dit nieuwe verkiezingsprogramma. Het CDA heeft oog voor wat er onder de inwoners van deze provincie leeft. Wij willen bouwen aan structurele oplossingen voor de grote uitdagingen, waar de Utrechtse samenleving voor staat. Directe betrokkenheid van onze inwoners is daarbij onmisbaar. Ik zie de komende campagne en de verkiezingen met vertrouwen tegemoet.” 
Voor het gehele verkiezingsprogramma - klik hier

Kandidaten uit Zeist: Mirjam Maasdam (plek 2) en Marlies Welschen van der Hoek (plek 9)

Waterschap: Voor een land dat we door willen geven!

Het waterschap is Nederlands oudste vorm van bestuur. De noodzaak van samenwerking stond eeuwenlang voorop. Zonder samenwerking houdt niemand droge voeten in de Nederlandse waterdelta. Natuur, landbouw, recreatie en bewoning vragen steeds meer ruimte en het veranderende klimaat eist ondertussen ook meer ruimte voor water. Deze uitdagingen vragen meer dan ooit om samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke verbanden en de overheden. Niet morgen, maar vandaag! 

We hebben een goed draaiende economie onder de zeespiegel. Goed waterbeheer door de functionele overheid waterschap is daarbij cruciaal. Daarom zetten CDA-bestuurders zich meer dan ooit in voor goed waterbeheer. 

Water is essentieel voor leven. Voor inwoners, ondernemers, maar ook voor de flora en fauna die in onze regio’s zo mooi is. Voor de toekomst van onze kinderen en de wereld waarin zij leven, voelt het CDA verantwoordelijkheid voor een goede waterbalans. Niet te veel water, waardoor we natte voeten krijgen, maar ook niet te weinig, waardoor droogte schade kan geven. Daarnaast is het van belang dat het water schoon is. Niet alleen voor het waterleven op zich, maar ook voor ons drinkwater en het verbouwen van voedsel. 

Het vergroten van het waterbewustzijn bij burgers en bedrijven vindt het CDA in deze tijd van voortschrijdende klimaatontwikkeling van groot belang.
Voor het gehele verkiezingsprogramma - klik hier  

Kandidaten uit Zeist: Leon van Arendonk (plek 9) en Koos Keestra (plek 18)

Coalitie Zeist

"Op weg naar een Inwonersakkoord"

‘Op weg naar een Inwonersakkoord’ is de titel van het coalitie hoofdlijnenakkoord 2018-2022. 

De portefeuille van ‘onze’ wethouder Marcel Fluitman behelst:

  • Vitale gemeenschappen 
  • Merkbaar nog beter in zorg voor elkaar
  • Wijkwethouder Zeist-Oost & Zeist-Noord
  • Zorg, Welzijn, Kunst & Cultuur en Dienstverlening

Agenda

Er konden geen recente agenda items worden gevonden..

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.