Nieuws

Nieuws

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

De afgelopen vier jaar heeft het CDA Zeist vanuit het college en de gemeenteraad een grote belangrijke bijdrage geleverd aan het bestuur van onze mooie gemeente. Veel punten van ons verkiezingsprogramma 2014/2018 “Drie stappen vooruit” zijn overgenomen in het coalitieprogram “Samen kansen pakken”. Dit heeft tot mooie resultaten geleid voor Zeist. Vrijwel alle punten die het CDA Zeist heeft ingebracht zijn gerealiseerd of zijn nu in uitvoering.
 
Zo heeft in 2015 de besluitvorming plaatsgevonden rond de Centrumvisie Zeist waaraan nu volop uitvoering wordt gegeven. Het centrum Zeist vernieuwt en in 2018 zullen alle aanpassingen gereed zijn zodat Zeist weer een centrum heeft waar het fijn is om te wonen, te ondernemen en te verblijven voor jong en oud. Aan de samenwerking tussen gebruikers, bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente is veel aandacht besteed. Hierdoor vinden er veel meer events plaats in het centrum dan voorheen. Een ander belangrijk punt is de decentralisatie van de zorg. Deze is goed uitgevoerd. Iedereen die zorg nodig heeft krijgt deze in onze gemeente. CDA Zeist heeft het daarbij mogelijk gemaakt dat ouderen langer in hun woning kunnen blijven wonen. 
 
Op het terrein van kunst en cultuur is een grote stap gezet. We hebben meer samenwerkingen tussen diverse verenigingen en podia gerealiseerd. Grootste resultaat is het samengaan van de Zeister Muziekschool en het Kunstenhuis in één organisatie. Samenwerken heeft geleid tot meer festivals, meer evenementen en meer kunst in de openbare ruimte. Denk aan de beeldenroute van Slot Zeist tot het centrum. De opening van Blik & Burgers vormt voor CDA Zeist een mooie mijlpaal, daar treffen jong en oud elkaar. Door de inzet van CDA Zeist de afgelopen vier jaar bruist Zeist weer! En niet alleen Zeist maar zeker ook in Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter Heide en Austerlitz. 
 
Veiligheid is voor het CDA een belangrijk speerpunt. Er is onder andere een project uitgevoerd met betrekking tot alcoholgebruik onder jongeren en het toezicht in risicogebieden is geïntensiveerd. Op initiatief van CDA Zeist is er geïnvesteerd in de afvalwaterzuivering in Zeist-West, hierdoor is de stankoverlast aanzienlijk verminderd. 
 
In de komende periode is het belangrijk dat de weg die door CDA Zeist is ingeslagen wordt voortgezet. Onze initiatieven moeten worden gecontinueerd en verder worden ontwikkeld. Er zal doorgepakt moeten worden om zo een nog mooiere Zeister samenleving te creëren.
 
10 prioriteiten hebben we opgesteld op basis waarvan we de komende vier jaar Zeist nog mooier willen maken. Natuurlijk zijn er veel meer onderwerpen die spelen in Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Huis ter Heide en Den Dolder en vanzelfsprekend krijgen ook deze onze volle aandacht. 
 
We zullen als CDA Zeist in de komende raadsperiode op basis van ons 10 punten programma een bijdrage gaan leveren aan de Zeister gemeenschap. Hiervoor willen we bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen in een nieuw te vormen college.

Coalitie Zeist

"Op weg naar een Inwonersakkoord"

‘Op weg naar een Inwonersakkoord’ is de titel van het coalitie hoofdlijnenakkoord 2018-2022. 

De portefeuille van ‘onze’ wethouder Marcel Fluitman behelst:

  • Vitale gemeenschappen 
  • Merkbaar nog beter in zorg voor elkaar
  • Wijkwethouder Zeist-Oost & Zeist-Noord
  • Zorg, Welzijn, Kunst & Cultuur en Dienstverlening

Agenda

Er konden geen recente agenda items worden gevonden..

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.