10 november 2023

Derk Boswijk in gesprek over gemengde woonvormen in Zeist

Op vrijdag 10 november was (CDA) kamerlid Derk Boswijk op uitnodiging van de CDA Zeist fractie uitgenodigd om in gesprek te gaan over gemengde woonconcepten. Bij het gesprek waren onder andere aanwezig Anneke van Rossum (Knarrenhof), Lia van Dijk (Voorzitter Algemene Seniorenvereniging Zeist), Wouter Catsburg (Wethouder Zeist) en leden van de fractie van het CDA Zeist.

In het gesprek is uitgebreid stilgestaan bij de urgentie op het bouwen van hofjes, zoals bijvoorbeeld de woonvorm “Knarrenhof”. Knarrenhof is een combinatie van de hofjes van vroeger met het gemak van heden. Hierdoor ontstaat een uniek concept van veilig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen. Knarrenhof is bedoeld voor mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen, maar hierin geen verplichting willen. Het is immers geen woongroep. Wel is het een vrijblijvende gemeenschap waar je van elkaars kennis/kunde en gezelschap profiteert. Knarrenhof is voor mensen vanaf 45 jaar en ouder waarbij ook altijd ruimte is voor maximaal twee bewoners onder deze leeftijd. Deze spreiding van leeftijden draagt bij aan de diversiteit en dynamiek in een Hof. Dit is ideaal voor de moderne senior die zelfstandig wil blijven, en die steeds minder op mantelzorg en kinderen kan terugvallen. De Meergeneratiehofjes zijn bedoeld voor alle leeftijden. Zo kunnen starters, oudere jongeren, jongere ouderen & senioren onder elkaar wonen in een levendige gemeenschap waar men elkaar kent. Hier helpt men aardige buren waar nodig. Niet met zorg, maar met aandacht.

In de huidige woningmarkt is het moeilijk te bouwen voor deze specifieke doelgroep. De initiatiefnemers lopen tegen hoge (bouw) kosten, wet- en regelgeving en ruimtegebrek, aan wat het moeilijk maakt dit soort initiatieven te realiseren. Dit terwijl de doelgroep die naar deze woonvorm wil verhuizen doorgaans een eengezinswoning of groter woning achterlaat, wat zorgt voor doorstroming in de woningmarkt.

Derk Boswijk: “in ons verkiezingsprogramma pleiten wij voor nationaal plan voor de bouw van hofjes voor ouderen, mantelzorgwoningen en een nieuwe vorm van het vertrouwde bejaardentehuis en innovatieve woonvormen voor mensen met een beperking. Ook zetten we in op meer gemengde woonconcepten voor mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen en een ‘goede buur’ nodig hebben. Dit plan is één van onze punten in een groter verhaal over gemeenschapszin. Het was goed dit in Zeist concreet te bespreken, zorgpunten op te halen en leerpunten mee te nemen.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.