22 februari 2024

Tussenstand enquête herinrichting Oranje Nassaulaan

Maar dat zagen we niet aankomen…

Binnen zes dagen hebben we maar liefst 388 reacties ontvangen op onze online enquête, waarvan een groot deel van 260 respondenten de moeite hebben genomen om dit te voorzien van een opmerking. Van de 388 reacties hebben 213 respondenten aangegeven door ons op de hoogte gehouden te willen worden.

Als CDA Zeist fractie hebben wij een eerste analyse gemaakt over de ingevulde enquête en dit heeft geresulteerd in de onderstaande (politieke) acties.

Schriftelijke vragen aan het college

Om te beginnen hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Met deze schriftelijke vragen willen wij een aantal dingen duidelijk krijgen. Allereerst moeten de plannen openbaar gemaakt worden, de huidige plannen zijn nu niet op de site van de gemeente te vinden. Ook willen wij inzicht in de reacties n.a.v. de informatieavond op 12 februari jl. en alle reacties die nadien zijn binnengekomen. Voor het CDA Zeist is het op dit moment niet duidelijk wie de daadwerkelijke participanten aan tafel zijn. Tevens zijn wij benieuwd naar het vervolgproces.

U kunt onze vragen hier lezen. 

Tijdelijke bevriezing gelden voor Oranje Nassaulaan

Aankomende dinsdag 27 februari 2024 is er raadsvergadering. Op de agenda staat besluitvorming over o.a. een voorbereidingskrediet voor het project Oranje Nassaulaan. Als CDA Zeist vinden wij dat op dit moment te voorbarig. Onze enquête en ook indrukken die wij hebben opgedaan op de informatieavond van 12 februari jl. laten zien dat het participatieproces nog volop gaande is en dat de inwoners nog de mogelijkheid hebben voor het geven van reacties en zienswijzen op de voorliggende plannen.

Daarom stellen wij voor eerst het participatieproces af te ronden alvorens door de raad budget beschikbaar wordt gesteld om over te gaan tot nadere uitwerken van de plannen en de bijbehorende onderzoeken. Inmiddels hebben de partijen Nieuw Democratisch Zeist en Seyst.Nu zich bij dit amendement aangesloten. 

Het amendement kunt u hier lezen.

Rotonde Jagersingel

Het CDA Zeist is geen voorstander van een nieuwe rotonde op de Jagersingel/Woudenbergseweg. Dit wordt mede ondersteund door ondernemers, buurtverenigingen en de scholen in de omgeving. Op dit moment blijkt ook uit de enquête dat 80,7% van de inwoners deze rotonde niet wenselijk acht maar graag de huidige inrichting met verkeerslichten wilt behouden.

Daarom staat op de komende raadsvergadering een motie van het CDA Zeist op de agenda om het college van B&W op te roepen om het onderzoeken naar een rotonde te staken en de bestaande inrichting met verkeerslichten te behouden.

De motie kunt u hier lezen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.